Głos Weterana i Rezerwisty

2013

LAUREACI:

 

"SUPERSOWA"

Piotr BIAŁOKOZOWICZ

 

"DEBIUT"

Andrzej LEWANDOWSKI

 

"OSIĄGNIĘCIA W DANYM ROKU PUBLICYSTYCZNYM"

Tadeusz BOHM

 

KRYSZTAŁOWA SOWA im. ANTONIEGO WITKOWSKIEGO 

Jerzy BŁAWAT

 

WYRÓŻNIENI: 

 

"PATENTEM KORESPONDENTA"

Henryk BUDZYŃSKI

Zbigniew KOZŁOWSKI

 

"DYPLOMAMI UZNANIA"

Ryszard DĄBROWSKI

Witold MAMEŁA

 

MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA GWiR"

Józef CIEŚLAK

Agnieszka WOŁK-ŁANIEWSKA

Waldemar SEROCKI

 

"ZŁOTE ENTERY"

Andrzej DARGACZ

Stanisław MIERNIK

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI