Głos Weterana i Rezerwisty

2009

LAUREACI:

"ZŁOTEJ SOWY"

 

Romuald DETMER - Słupsk

                                                 

 

"SREBRNEJ SOWY"

Jerzy JACKIEWICZ - Warszawa

 

"BRĄZOWEJ SOWY"

Stanisław PRZYWARA - Kraków

 

WYRÓŻNIENI MEDALEM ZA "ZASŁUGI DLA GWiR"

 1. Anysz Marian
 2. Biały Miłosz
 3. Licznerski Zenon
 4. Kopacz Zofia
 5. Kica Zdzisław
 6. Kowalczuk Bronisław
 7. Miller Bogdan
 8. Moszumański Zbigniew
 9. Pudelewicz Mieczysław†
 10. Piekarczyk Władysław
 11. Wiśniewski Jerzy†
 12. Wachowicz Sylwester
 13. Warchalski Włodzimierz
 14. Zapiór Marek
 15. Jaruzelski Wojciech
 16. Siemion Wojciech†