Głos Weterana i Rezerwisty

2008

LAUREACI:

"ZŁOTEJ SOWY"

 

Jerzy WIŚNIEWSKI - Warszawa

                                                          

 

"SREBRNEJ SOWY"

Jan CZAJOR - Poznań

 

"BRĄZOWEJ SOWY"

Mieczysław KOWAL - Rzeszów

 

WYRÓŻNIENI "PATENTEM KORESPONDENTA"

 1. Garbalińska Stanisława - Warszawa
 2. Górski Piotr - Radom
 3. Mieleszko Antoni - Białystok
 4. Torchała Stanisław - Warszawa

 

WYRÓŻNIENI MEDALEM ZA "ZASŁUGI DLA GWiR"

 1. Augustyniak Tadeusz
 2. Barszczewski Zdzisław
 3. Białokozowicz Piotr
 4. Biesaga Zenon
 5. Bławat Jerzy
 6. Ciećkowski Zbigniew
 7. Jakubowski Stefan Antoni
 8. Jackiewicz Jerzy
 9. Janicka Henryka
 10. Kępski Hubert
 11. Kosior Hieronim
 12. Kowalczyk Piotr
 13. Kordowski Stanisław
 14. Kuźmińska Elżbieta
 15. Kojło-Wołkowiecki Juliusz
 16. Machno Jan
 17. Mameła Witold
 18. Markiel Stanisław
 19. Maciejny Zygmunt
 20. Mikrut Mieczysław
 21. Papiernik Cezariusz
 22. Przywara Stanisław
 23. Reinert Jerzy
 24. Rzeski Andrzej
 25. Sikorski Grzegorz
 26. Szelka Stefan
 27. Szewczyk Andrzej
 28. Szczygieł Barbara +
 29. Witkowski Antoni +
 30. Ziębowicz Zygmunt
 31. Broniarek Zygmunt
 32. Wilecki Tadeusz