Problemy edukacji w Hiszpanii

  • By
  • 28 listopada, 2022
  • 0 Comments

Historia szkoły w Hiszpanii jest równie zawiła co całego kraju. Zresztą, nie ma się co dziwić – każdy kraj ma w swojej historii ciężkie upadki, jak i momenty bycia imperium.

         Wracając – szkoła w hiszpanii nie wyróżniały się na tle innych szkół jakoś wybitnie. Duży wpływ na szkolnictwo miało dołączenie do Unii Europejskiej w 1993 roku. Wprawdzie sama Unia Europejska nie ma żadnych restrykcyjnych praw dotyczących edukacji w krajach członkowskich, ani też wybitnie nie ingeruje w szkolnictwo, a tym bardziej w szkoły w Hiszpanii. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej jest regulowana Traktatem z Maastricht, który za cel polityki edukacyjnej uznaje:

·         upowszechnianie wśród młodzieży poczucia integracji europejskiej

·         nauczanie języków państw członkowskich

·         popieranie wymiany studentów i nauczycieli

·         rozwiązanie problemu uznawania dyplomów i okresów studiów

         Szkolnictwo w Hiszpanii nie jest jednolite – wpływ na nie ma szczególnie polityka. Państwo to jest podzielone na 17 autonomicznych wspólnot, oraz 52 prowincje. To znacznie utrudnia stworzenie jednolitego systemu edukacji. Mimo wszystko jednak, szkoły w Hiszpanii są do siebie bardzo podobne i nie widać znaczących różnic w edukacji.

         Jeśli chodzi o kwestię finansowania szkół w Hiszpanii – zazwyczaj odbywa się to w podobny sposób. Każda z autonomicznych wspólnot, finansuje swoje szkoły we własnym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach, dana szkoła może wystąpić o dofinansowanie z państwowych środków. Aby to się jednak stało, musi spełnić kilka warunków. Szkoły w Hiszpanii w kwestii finansowani dzielą się na kilka typów; szkoły państwowe (stanowiące własność państwa i będące przez państwo finansowane); szkoły prywatne finansowane ze środków publicznych (własność prywatna, a finansowana przez państwo); szkoły prywatne nie finansowane ze środków publicznych (własność prywatna finansowana z prywatnych środków). Obecnie ze środków publicznych finansuje się 90% szkół prywatnych prowadzących kształcenie obowiązkowe.

         W szkołach w Hiszpanii występują też inne narodowości – tak samo jak w prawie wszystkich krajach. Imigranci w podstawówkach mają przypisanego dodatkowego nauczyciela, którego zadaniem jest nauczenie ich kultury Hiszpańskiej, języka, oraz integracji z resztą uczniów. Taki nauczyciel ma prawo do dodatkowych szkoleń, które przygotują go do takich sytuacji. Szkoły wyższe, mają ściśle określone i przygotowane miejsca dla cudzoziemców. Takie osoby, aby dostać się do szkoły wyższej w Hiszpanii, muszą najpierw odbyć egzamin. To sprawia, że nie każda osoba, która nie pochodzi z Hiszpanii może przejść cały system szkolictwa w tym kraju. Ale to również nie wyklucza takiej możliwości.

         Podsumowując – szkoła w Hiszpanii to nie prosty temat. Opanowanie całego szkolnictwa w kraju jest dość trudno, przez podział tego kraju na mniejsze części autonomiczne. Mimo wszystko Cały kraj stara się wspierać edukację, bez względu na jakiekolwiek podziały. A to jest zaleta, za którą powinniśmy podziwiać Hiszpanię. Czy warto wybrać się do Hiszpanii, aby tam uczęszczać do szkoły? Jeśli nie masz problemu z edukacją – to jak najbardziej!

Category: Uncategorized