Prawo pracy: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie

  • By
  • 25 maja, 2022
  • 0 Comments

Mimo tego, że umowa o pracę gwarantuję stałe comiesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu wypoczynkowego czy ubezpieczenia zdrowotnego to wiele osób pracuje na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie.  Graficy, projektanci czy copywriterzy mogą bez problemu wykonywać swoją pracę w domu, dlatego są to zawody które najczęściej wykonują pracę w ramach umowy-zlecenie lub umowy o dzieło.  Prawo pracy reguluje wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracodawcy i pracownika. W momencie kiedy jedna ze stron nie przestrzega obowiązujących norm prawnych może zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej.  Adwokaci zapewniają między innymi porady prawne, reprezentowanie swoich klientów przed urzędami, prowadzenie sporów na etapie przed sądowym i sądowym, jak również przygotowanie odpowiednich dokumentów. Wielu specjalistów z  zakresu prawa specjalizuje się przede wszystkim w dziedzinach takich jak prawo pracy czy prawo karne adwokat warszawa pomoże swojemu klientowi w sytuacji mobbingu ze strony pracodawcy czy niezapewnieniu właściwych warunków pracy.  Umowa o pracę może być zawierana na czas określony, nieokreślony, jak również na okres próbny do 3 miesięcy.  Umowa o pracę zawarta na piśmie jest gwarancją stałego minimalnego wynagrodzenia, prawa do płatnego urlopu  czy zasiłku chorobowego.  Umowa powinna również zawierać informacje o rodzaju  i miejscu wykonywanej pracy.

Umowa o dzieło, prawo karne adwokat Warszawa

Umowa-zlecenie jako umowa cywilnoprawna regulowana jest kodeksem cywilnym, zawierana jest pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą.  Nie zawiera ona określonego miejsca pracy czy tygodniowego limitu czasu pracy. Obie ze stron mogą wypowiedzieć umowę w każdym momencie, jednak strony muszę się zobowiązać do ukończenia wszystkich powierzonych zadań.  Zarówno do wypłaty należnego wynagrodzenia jak i ukończenie zlecenia. Umowa o dzieło jest regulowana kodeksem cywilnym, nie zawiera konkretnych kwot wynagrodzenia za wykonaną pracę.  Osoby wykonujące umowy o dzieło nie odprowadzają składek rentowych, wypadkowych, chorobowych czy emerytalnych, jak również nie mają prawa do ubezpieczenia społecznego.  Osoby te nie mają także prawa do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych w momencie kiedy stracą pracę.  Zobowiązani są jednak do opłacania podatku dochodowego.  Wielu przedsiębiorców na stałe skorzysta z pomocy kancelarii prawnych w momencie podpisywania umów o pracę ze swoimi pracownikami i rozstrzygania ewentualnych sporów. Klienci biznesowi mogą skorzystać z cyklicznej opłaty abonamentowej, która regulowana będzie każdego miesiąca.

Category: Uncategorized