Głos Weterana i Rezerwisty

Tydzień w Elblągu nr 20 (284) 25 października - 9 listopada 2010 r.