Głos Weterana i Rezerwisty

POLSCE WIERNI nr 5 (173) Maj 2010