Głos Weterana i Rezerwisty

Redakcja

 Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Marek BIELEC - redaktor naczelny

Magdalena KACPRZAK - sekretarz redakcji/wydanie elektroniczne/skład

Katarzyna KOCOŃ - opracowanie stylistyczne

 


Rada Redakcyjna „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Bogdan MILLER - przewodniczący

Andrzej KRYSIAK - wiceprzewodniczący

Zbigniew MOSZUMAŃSKI - wiceprzewodniczący

Miłosz BIAŁY - sekretarz

Longin PASTUSIAK

Zdzisław ROZBICKI

Tadeusz BOHM

Ryszard CIEŚLAK

Zbigniew KOZŁOWSKI

Grzegorz SIKORSKI

Krzysztof ZABIEGLIŃSKI