Głos Weterana i Rezerwisty

MIŁOŚNICY WOJSKOWOŚCI I MILITARIÓW

Jak pamiętam Oficerską Szkołę w Zegrzu

                                                                                            

Przez rodziców i szkołę wychowany byłem w duchu patriotyzmu i szacunku do munduru. Przez cały okres dzieciństwa towarzyszyły mi wiszące na ścianie rodzinnego domu zdjęcia. Dziadka ze stromy mamy w mundurze halerczyka, uczestnika walk we Francji i w wojnie 20 roku oraz ojca w mundurze żołnierza kampanii wrześniowej później jeńca obozu rosyjskiego, z którego udało mu się uciec.
     Właściwie zawód żołnierza zawodowego a oficera w szczególności był przeze mnie w młodości uważany, jako zawód wykonywany najchętniej. Losy mojej młodości tak się ułożyły, że do Zegrza trafiłem 4 lata później jak moi koledzy z ławy szkolnej. W tym czasie dwóch z moich kolegów było już od roku oficerami. Zostając podchorążym szkoły oficerskiej miałem za sobą 5 lat pracy zawodowej, jako mechanik samochodowy i ekonomista. Moje zarobki w cywilu były równe poborom podporucznika WP. Kilka tych zdań wprowadzenia napisałem, aby wyjaśnić, dlaczego inaczej przeżywałem pierwsze dni szkoły jak moi koledzy. Byłem mentalnie dorosłym człowiekiem, umiejącym samemu się utrzymać a moi nowi koledzy towarzysze służby wydawali mi się bardzo dziecinni. Ta ocena w miarę upływu dni się zmieniała. Moje doświadczenie życiowe bardzo mi przeszkadzało w pierwszych dniach życia podchorążego.
 

Czytaj więcej »

PIĘCIOLECIE

WOJSKOWEGO CENTRUM GEOGRAFICZNEGO

 

 

 

     Znaczącym wydarzeniem w ramach obchodów 90-lecia Służby Topograficznej Wojska Polskiego było zorganizowanie uroczystego Jubileuszu 5-lecia Wojskowego Centrum Geograficznego, które w wyniku reorganizacji Służby Topograficznej WP podlega obecnie Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP.

Czytaj więcej »

 

 

 

Ze wspomnień absolwenta pierwszej promocji

Oficerskiej Szkoły Topografów w Jeleniej Górze

 

                                                                                                            

31 października 2009 roku minie 58 lat od chwili, gdy jako młodzi oficerowie, po pierwszej promocji absolwentów Oficerskiej Szkoły Topografów w Jeleniej Górze, pełni entuzjazmu i zapału zasililiśmy szeregi rozwijającej się Służby Topograficznej Wojska Polskiego.
     Nasza droga do służby zawodowej wiodła, w przeważającej większości, przez Szkolne Kompanie Oficerów Rezerwy (SKOR). Powołani w 1949 r. do służby wojskowej, sądziliśmy, iż po rocznym przeszkoleniu i zdobyciu kwalifikacji oficerów rezerwy powrócimy do naszych poprzednich zajęć, do pracy w cywilu. Stało się jednak inaczej. Okazało się bowiem, że Minister Obrony Narodowej, ze względu na ówczesną sytuację polityczną w Europie, uzyskał możliwość powoływania do służby zawodowej oficerów rezerwy. Ponieważ to zagrożenie dotyczyło zwłaszcza naszego środowiska, więc możliwość przejścia np. z piechoty lub artylerii do specjalistycznego rodzaju służby stawała się bardzo atrakcyjna.
 

Czytaj więcej »