Głos Weterana i Rezerwisty

Historia

W 97. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI


Niepodległość, wolność, to bardzoproste polskie słowa,

Ale jakże wielkie, piękne, patriotyczne idee obejmują,

Zawsze wspaniale, z patosem na sztandarach brzmią

I z trybun przez wielu polityków często wygłaszane,

Jednak droga, która prowadziła do niepodległości,

Była krwią żołnierzy i Polaków – bojowników wolności,

Obficie zroszona imogiłami poległych usłana.

W okresie trwania w Polsce Oświecenia,

Za panowania rozmiłowanego w kulturze,

Króla Stanisława Poniatowskiego Augusta.

Kiedy staraniem najświatlejszych Polaków,

Polska z upadku dźwigać się zaczęła,

Druga na świecie nowoczesna Konstytucja,

Przez Sejm 3 maja 1791 r. została uchwalona.

I sławna Komisja Edukacji Narodowej powstała.

Bardzo się tym sąsiedni mocarstwa zaniepokoiły.

Bowiem do umocnienia Polski dopuścić nie chciały.

Dlatego wrogi Polsce pakt między sobą zawarły

I przez trzy (1791, 1793, 1795) zabory ją podzieliły.

Zaczęła się bardzo długa, trudna, cierniowa i krwawa,

Droga do niepodległości bo aż 123 lata trwająca.

Polacy, polscy patrioci, politycy, twórcy kultury,

Nigdy zutratą niepodległości się nie pogodzili,

I różnymi formami w okresie zaborów o nią walczyli.

Zaraz po drugim rozbiorze Polskę ratować zaczęli,

Dużym wysiłkiem Powstanie Kościuszkowskie przygotowali

I choć na skutek przewagi sił wroga powstanie upadło,

Dotkliwe straty zadało Prusom, a głównie Carskiej Rosji.

Po upadku powstania i już trzecim rozbiorze Polski,

Polscy patrioci we Francji działalność polityczną prowadzili:

Legiony Polskie we Włoszech zorganizował Jan H. Dąbrowski.

Pieśń Jeszcze Polska Nie Umarła napisał Józef Wybicki,

Która w Późniejszym okresie została hymnem Polski.

W r. 1807 dzięki Napoleonowi Księstwo Warszawskie powstało,

Które mocno okrojonym zalążkiem państwa polskiego zostało,

Jednak od początku zawsze Napoleonowi służyć musiało.

Wojsko Polskie z wojskami Napoleona przeciw Rosji walczyło,

W walce się wyróżniało i pierwsze do Moskwy wkroczyło.

Ale po klęsce Napoleona w Rosji Ks. Warszawskie upadło.

Na Kongresie Wiedeński 1815 r. ziemię Księstwa podzielono

Wielko Księstwo Poznańskie Prusom zostało oddane,

Królestwo Kongresowe Polskie Rosji Carskiej przekazano, Rzeczpospolitą Krakowską także Rosji zostało przydzielone Królestwo Polskie jako największe namiastką Polski został Nienajgorszą na owe czasy posiadało swoją Konstytucje,

Własny Sejm, rząd, sądownictwo i Wojsko Polskie miało,

W urzędach i życiu publicznym obowiązywał język polski, Wyższe, średnie i podstawowe szkolnictwo polskie było

Ina początku Królestwo Polskie najgorsze nie było,

Ale tak naprawdę wszystko od Carskiej Rosji zależało.

Kiedy Car Rosji naruszył Konstytucję Królestwa Polskiego,

I nastąpił wzrost policyjnych prześladowań ludu polskiego, Doszło wkonsekwencji do wybuchu powstania listopadowego, Któremu łuna Rewolucji Francuskiej jasno przyświecała,

To kolejne powstanie, które przeciw Rosji skierowane zostało, Niebawem wwojnę Rosyjsko-Polską zostało Przekształcone,

Wiele zwycięskich bitew Wojsko Polskie Przeprowadziło,

Dość duże straty wojsko Rosji Carskiej w walce poniosło,

Ale mimo wielkiego bohaterstwa powstańców powstanie upadło,

Po upadku powstania Królestwo utraciło konstytucję i Wojsko. Zatem Wielka Emigracja Polski we Francji i W. Brytanii Działalność społeczną, polityczna, i kulturalną prowadziła, Przez swoich emisariuszy na kraj aktywnie oddziaływała

I ogólnopolskie powstania przez cały czas przygotowywała.

W roku 1848 na ziemiach polskich wystąpiły akcje zbrojne.

Antyfeudalne powstanie chłopskie i rewolucja krakowska.

Wiosna Ludów z udziałem Polaków: Mierosławskiego gen. Bema, Dębińskiego, w rewolucjach europejskich się zaznaczyła.

A kiedy Rosja wszystkie odrębności Królestwa zlikwidowała, Rusyfikację w szkołach, uczelniach i urzędach prowadziła,

Działacze stronnictwa patriotycznego „czerwonych” w roku 1863,

Powstanie Styczniowe przygotowali i do jego wybuchu doprowadzili,

Członkowie stronnictwa „białych” też do powstania przystąpili,

Mimo, że powstańcy w czasie jego trwania bardzo dzielnie walczyli,

Na skutek wielkiej przewagi sił rosyjskich powstanie upadł,

Tak wię wszystkie trzy wielkie narodowe powstania kolejno ujadały

Dlatego, że niestety zawsze mierzyliśmy nasze siły na zamiary, Ale bitwy pod Racławicami, Stoczkiem pod Warką, Życzynem, łganiami,

W historii Polski i tradycjach polskiego oręża złotymi zgłoskami Zostały na trwałe zapisane i krwią przelaną Polaków udokumentowane

Po pogłębieniu u Polek i Polaków narodowej świadomości,

Oraz w walce z rusyfikacją i germanizacją, które szczególnie

Po każdym narodowym powstaniu aktywnie była prowadzona,

Wielkie zasługi wniosły Polska, szkoła i kultura narodowa,

Które mimo wielu trudności na ziemi polskiej się rozwijała

A nade wszystko liczni wielcy patrioci, działacze polityczni Wybitni pisarze jak Sienkiewicz i poeci z okresu romantyzmu, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, F. Faliński o niepodległą i wolną Polskę swoją myślą i piórem walczyli

Jednak dopiero pierwsza bardzo wyniszczająca wojna światowa

Która z konfliktów między mocarstwami szybko się narodziła

Nadzieję na powstanie niepodległej, wolnej Polski Przyniósła

Jak grzyby po deszczu polskie organizacje niepodległościowe Na ziemiach polskich powstawały, kiedy jeszcze trwała wojna

Wsierpniu 1914 r. powstały Józefa Piłsudskiego Legiony Polskie,

Pod koniec wojny zaborcy różne formy wolności często obiecywali Prezydent Stanów Zjednoczonych upomniał się też o wolną Polskę,

Ale pierwszą gwarancję „Odrodzonej Polski” w historycznych granicach,

Państwa sprzymierzone : Stany Zjednoczone, W. Brytania, Francja, Włochy,

Dopiero w marcu 1918 r. ogłosiły i ponownie 3 czerwca powtórzyły.

Zaczęły się szybko organizować różnego rodzaju rządy tymczasowe,

Bowiem kandydatów do rządzenia w Polsce nigdy nie brakowało, Tylko zjakością owego rządzenia Polską w historii bywało różnie.

Z Magdeburga wraca Józef Piłsudski 10 listopada roku 1918-stego,

A w dniu zakończenia pierwszej wojny światowej listopada, 11-ego

Na prośbę Rady Regencyjnej objął stanowisko główno dowodzącego,

Interwencja Piłsudskiego u władz niemieckich doprowadziła do

Rozpoczęcia składania broni przez Niemców i wycofania wojska

Rada Regencyjna 14 listopada 1918 r. wszystkie swoje funkcje, Przekazuje J. Piłsudskiemu i nadaje tytuł naczelnika państwa,

W dniu następnym Piłsudski dymisję I. Daszyńskiego Przyjmuje, Powołana zostaje do życia i istnienia Rzeczpospolita Polska,

Ale organizacja państwa polskiego aż do roku 1922 trwała,

Bo w tym czasie Polska aż sześć różnych wojen prowadziła

Ponieważ o każdy kawałek ziemi Polacy walczyć musieli,

Wojna ukraińska we Lwowie w listopadzie 1918 r. rozpoczęta, Upadkiem Zachodniej Ukraińskiej Rep. Ludowej 1919 skończona,

Wojna Wielkopolska, która 27 grudnia 1918 r. wybuchła.

Ta wojna to jedyne zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Wojna o Śląsk w forcie trzech narodowych powstań prowadzona, Dopiero po podpisaniu konwencji w Genewie 1922 r. zakończona, Wojna wileńska o Wilno w lipcu 1919 roku się rozpoczęła,

I do zawarcia pokoju w Październiku 1920 roku trwała,

Wojna z Czechami zajęciem przez Czechów polskiego Cieszyna,

26 stycznia 1919 r. się zaczęła i arbitrażem 1920 r. zakończona. W lutym 1919 r. wojna radziecko-polska pod Berezyną się zaczęła,

Wpierwsze roku 1920 rozszerzyły się szybko wojenne działania, A w sierpniu 1920 r. w wielkiej zwycięskiej bitwie Wojska Polskiego,

Wojska Radzieckie poniosły ogromną klęskę obok wielu dziesiątek tysięcy zabitych żołnierzy ok. 70 tys. w niewoli i 80 tys. w Prusach internowano

Dalsze zmagania doprowadziły do zawarcia pokoju w Rydze 18.02.1920

Po zakończonych wojnach jako wielonarodowe państwo polskie, W niezbyt korzystnych niestety granicach się ukształtowało, Jednak sporo osiągnęło, od podstaw port Gdynię zbudowało, Centralny Okręg Przemysłowy dość znacznie rozbudowało, Porozbiorowe części Polski w całość zjednoczono, zintegrowano Znacznego postępu cywilizacyjnego również dokonano Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe także się rozwinęło,

Ale również wielu różnych znaczących błędów nie uniknięto. Jednak najważniejsze, że Polacy niezależne, wolne swoje,

Własne państwo po 123 latach niedoli odzyskali nareszcie!

opracował na podstawie najnowszej

powszechnie uznanej historii Polski

Marian ANYSZ

« Powrót do listy