Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 2 (344) Rok XXXVII Luty 2018 r.