Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 3 (333) Rok XXXVI Marzec 2017 rok


 

SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Marzec 2017 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

MEANDRY LOJALNOŚCI - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

20-LECIE KOŁA ZŻWP IM. 31 BRT - str. 2-3

 UROCZYSTOŚĆ NOWOROCZNA W NIEZWYKŁYM KOLE - str. 2-3

NA PROGU X KADENCJI - str. 4

PORANEK Z HISTORIĄ - str. 5

SPOTKANIE OPŁATKOWE - str. 5

NOWY ZARZĄD W PRZODUJĄCYM KOLE NR 4 - str. 6

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA NR 2 - str. 6-7

PO WYBORACH - str. 7

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - SILNE OGNIWO SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (CZ. 3) - str. 8-12

OPINIE

SZALEŃCZE POMYSŁY - str. 13

ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY ...- str. 13

PROTESTY I NIE TYLKO - str. 13-14

DBAĆ O ŻYWYCH, CZCIĆ POLEGŁYCH, OPIEKOWAĆ SIĘ WETERANAMI... -str. 14

 FILARY ETOSU ŻOŁNIERSKIEGO - str. 15-16

CO BĘDZIE JUTRO? - str. 17-20

O TEMPORA! O MORES! - str. 20

DZIAŁ PRAWNY

UTRATA STOPNI WOJSKOWYCH - str. 21-22

WSPOMNIENIA

NASI POPRZEDNICY ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO W STANIE SPOCZYNKU - str. 22-23

ZDROWIE

STRES A ZDROWIE - str. 24

WETERANI I ŚWIAT

FUTUROLOGIA HISTORIĄ PRZYSZŁOŚĆ? - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28