Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 12 (330) Rok XXXV Grudzień 2016 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Grudzień 2016 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

ROK BEZNADZIEI - str. 1

DARCZYŃCY - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

JUBILEUSZ WOG - str. 2-3

LUBUSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻWP POD "SKRZYDŁAMI" URZEDU MARSZAŁKOWSKIEGO - str. 2-3

DELEGACJA KOŁA NR 34 UCZCIŁA OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 3

DZIEŃ WETERANA - str. 3

UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO KOŁA NR 2 ZŻWP W UROCZYSTOŚCIACH - str. 4

ODSŁONIĘCIE OBELISKU - str. 4

JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP - str. 5

OBCHODY 73. ROCZNICY BITWY POD LENINO - str. 5

ZAWODY STRZELECKIE - str. 6

WSPOMNIENIOWE SPOTKANIE - str. 6

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE - str. 6-7

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - str. 6

WŁADZE KOŁA ZŻWP IM. 31 BRT - str. 7

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE W KOLE NR 10 - str. 7-9

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - str. 9

LUDZIE ZWIĄZKU

90-LECIE URODZIN - str. 9

WPISANI DO KSIĘGI HONOROWEJ ZASŁUŻONYCH DLA ZŻWP 2016 ROK - str. 10-12

WETERANI I ŚWIAT 

PRYWATNE ARSENAŁY BRONI - str. 13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

KOMBATANCI W ELEKTRYKU - str. 13

MISTRZOSTWA W STRZELECTWIE - str. 13

ŚWIETO CZERNEJ DYWIZJI - str. 14-15

73. ROCZNICA BITWY POD LENINO - str. 14-15

OPINIE

NIEZBĘDNIK, CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ W TRUDNYCH WARUNKACH - str. 16-17

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ NABRAĆ! - str. 16-17

POBOZNE ŻYCZENIE, CHCIEJSTWO, W KOŃCU KUNDLIZM - str. 18-19

HISTORIA

LOSY ŻOŁNIERZY POLSKICH NA ZACHODZIE EUROPY - str. 19-21

POLSCE WIERNI - str. 20-21

100. ROCZNICA UTWORZENIA GARNIZONU WP I JEDNOSTKI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO- str. 21-23

WSPOMNIENIA

WŁOCŁAWSKIE MISJE POKOJOWE - str. 23

ZDROWIE

POTRAWY WIGILIJNE A ZDROWIE - str. 24-25

PRAWO

UPRAWNIENIE DO NOSZENIA MUNDURU PRZEZ BYŁYCH ŻOŁNIERZY - str. 25-26

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28