Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 11 (329) Rok XXXV Listopad 2016 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Listopad 2016

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

BANICI - str. 1

KOMUNIKAT - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

PODNIEBNE POKAZY NA LOTNISKU - str. 2-3

KORZYSTNA WSPÓŁPRACA - str. 3

POŻEGNANIE KSIĘDZA KAPELANA - str. 4-5

WARSZTATY ARTYSTYCZNE - str. 4

WYCIECZKA NA MIĘDZYNARODOWEY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO - str. 5

WYRÓŻNIENIA ZWIĄZKOWE DLA WŁADZ MIASTA - str. 5

PIKNIK MILITARNY - str. 6-7

KOŁO NR 4 ZŻWP NADAL AKTYWNIE PRACUJE - str. 7-8

O PUCHAR PREZESA BIESZCZADZKIEGO ZR - str. 8

 DZIEŃ SZCZEGÓLNY I BARDZO SZLACHETNY - str. 8

ZJAZD PANCERNIAKÓW ZE ZŻWP PO 50 LATACH SŁUŻBY - str. 9-10

LUDZIE ZWIĄZKU

CICHY BOHATER NASZYCH CZASÓW - WIERNY OJCZYŹNIE I NARODOWI - str. 10

100 LAT NASZEGO KOLEGI - str. 10

WETERANI I ŚWIAT

NATO I USA WOBEC CHIN - str. 11

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - str. 11-13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

MISJONARZE ROZMAWIAJA O BEZPIECZEŃSTWIE W EUROPIE - str. 14-15

U NADODRZAŃSKICH POGRANICZNIKÓW - str. 15-16

OPINIE

CZY POLSKIE WŁADZE, KOŚCIÓŁ I SPOŁECZEŃSTWO UWZGLĘDNIĄ W ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI WSKAZANIA PAPIEŻA FRANCISZKA? - str. 16

MÓJ GŁOS W SPRAWIE "GŁOSU..." - str. 17-18

PRZESTROGI MELCHIORA WAŃKOWICZA - str. 18-20

HISTORIA

PRZEBIEG WALK W POWSTANIU WARSZAWSKIM - str. 20-21

ZDROWIE

GRYPA WYWOŁANA WIRUSEM A/H1N1 - str. 21-22

WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WETERANA, REZERWISTY I SENIORA - str. 22-23

ROZMAITOŚCI KULTURALNE

HISTORIA 34 BKPANC - str. 24-25

"TAK, JESTEM CÓRKĄ JAKUBA BERMANA" - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KRZYŻÓWKA - str. 28