Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 10 (328) Rok XXXV Październik 2016 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Październik 2016 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

POLSKI TYGIEL POLITYCZNY - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

JUBILEUSZ KOŁA NR 9 - str. 2

WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z WIZYTĄ - str. 2

PODRÓŻE WOJSKOWO-HISTORYCZNE - str. 3

KRYSZTAŁOWE PUCHARY OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - str. 4

W RODZINIE ZWIĄZKOWEJ - str. 4

PREZYDENT MIASTA ZE ZWIĄZKOWEJ - str. 4-5

REMINISCENCJE WAKACYJNE Z MAŁOPOLSKI. WŚRÓD MŁODZIEŻY, Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY - str. 5

DZIEŃ OTWARTY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO CENTRUM SZKÓŁ MUNDUROWYCH - str. 6

WŁADZE POWIATU NA OBCHODACH ŚWIĘTA ZWIĄZKU - str. 6

 POTRÓJNE ŚWIĘTO - str. 7

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

DEBATA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAKŁAMYWANIU HISTORII - str. 8-9

OKOLICZNOŚCIOWY KONCERT - str. 8-9

PUŁKOWNIK STEFAN SZELKA SPOŁECZNIKIEM ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 - str. 8-9

WETERANI I ŚWIAT

WPŁYW POLSKIEGO PAŹDZIERNIKA 1956 ROKU NA POLITYKĘ USA WOBEC POLSKI - str. 9

OPINIE

ŚLEPOTA BĘDĄCYCH U WŁADZY POLITYKÓW - str. 10

WSPIERAJMY SIĘ WZAJEMNIE - str. 11-12

DWÓCHSETNA SŁABOŚĆ - str. 12-13

AD VOCEM - str. 13

JESTEM DZIALACZEM - str. 13

NIEPOWETOWANA SZKODA - str. 14

HISTORIA

STAN PRZYGOTOWAŃ WOJSKA POLSKIEGO DO ODPARCIA AGRESJI WE WRZEŚNIU 1939 R. - str. 14-15

100. ROCZNICA UTWORZENIA GARNIZONU WP. 1934-1939 1 PUŁK ARTYLERII NAJCIĘŻSZEJ - str. 16-17

TO PROSTE - BĘDZIEMY SIĘ BIĆ! - str. 18-19

 WALKI POLSKICH I RADZIECKICH ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH W LASACH JANOWSKICH I PUSZCZY SOLSKIEJ W CZERWCU 1944 ROKU - str. 18-19

POWSTANIE WARSZAWSKIE JAKO WIELKIE NIESZCZĘŚCIE - str. 20-21

NASZA SZKOŁA - str. 20-21

SZACUNEK DLA ŻOŁNIERZY WESTERPLATTE - str. 21-22

ZDROWIE 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW - str. 22-23

OD 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW I NOWA LEKÓW REFUNDOWANYCH - PROJEKT LEKI 75+ - str. 22-23

ROZMAITOŚCI KULTURALNE

ZESZYTY ŻAGAŃSKIE - str. 24

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KRZYZÓWKA - str. 28