Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (313) Rok XXXIV Lipiec 2015 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Lipiec 2015

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

RÓBMY SWOJE - str. 1

KOMUNIKAT O SEJMIKU - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA - str. 2

ŻEBY ZEBRANIE BYŁO CIEKAWE - str. 2

KARTA POKOJU PRZYJĘTA NA POSIEDZENIU MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO ORGANIZACJI OFICERÓW REZERWY I MIĘDZYNARODOWEGO ŻOŁNIERZY "ŻOŁNIERZE POKOJU" - str. 3

70. ROCZNICA WYZWOLENIA MIASTA - str. 3-4

SPOTKANIE Z MISTRZEM ŚWIATA - str. 4

OSTATNI LOT KMDR. DYPL. PIL. JAROSŁAWA ANDRYCHOWSKIEGO - str. 5

DZIEŃ KOBIET W RYTMIE COUNTRY - str. 5

SPOTKANIE (NIE TYLKO) SPRAWOZDAWCZE W KOLE NR 25 - str. 6-7

NIECODZIENNE SPOTKANIE - str. 6-7

OBY TAK WSZĘDZIE... (O WSPÓŁPRACY KOŁA Z SAMORZADEM) - str. 7-8

GRÓB ŻOŁNIERSKI W BAZYLICE SEJNEŃSKIEJ - str. 8-9

POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWSKIEGO - str. 8-9

LUDZIE ZWIĄZKU

80-LECIE POR. KAZIMIERZA CHECHELSKIEGO - str. 10

90 LAT PŁK ZYGMUNTA SZWEJA - str. 10

JUBILEUSZ PŁK CZESŁAWA GAJDY - str.10-11

ŻYCIOWA DROGA PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP - str. 11

JUBILEUSZ PŁK JÓZEFA DĄBROWSKIEGO - str. 11

JUBILEUSZ ST. CHOR. HENRYKA PIECZYKOLANA - str. 12

Z KART ŻYCIA GEN. WOJCIECHA JARUZELSKIEGO - str. 12

WETERANI I ŚWIAT

BRICS - str. 13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

KOMBATANCKIE SPOTKANIE - str. 13

5-LECIE ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKIEGO RP - str. 14

 OPINIE

MOJA "LEKKA" SŁUŻBA WOJSKOWA I WYSOKA EMERYTURA - str. 15

NIE DRAŻNIĆ NIEDŹWIEDZIA - str. 16

PAŃSTWA TO JA - str. 16

JAK SPOPULARYZOWAĆ W SWOIM ŚRODOWISKU ZŻWP? - str. 16-17

APEL DO PANA STRACHA - str. 16-17

GRADACJE I DEGRADACJE. NIC NIE BERZE SIĘ Z NICZEGO, KIEPSKIE NASTROJE RÓWNIEŻ - str. 17

HISTORIA

SŁUZBA NIE DRUŻBA... - str. 17-18

PARADA ZWYCIĘSTWA - KIEDY I DLA KOGO? - str. 19-20

POLSKIE NEKROPOLIE WOJENNE NA WSCHODZIE - str. 20

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE NA SZLAKU BOJOWYM LENINO-BERLIN (CZ. 5) - str. 21

KOMU PALMA PIERWSZEŃSTWA? ZBUDOWAĆ OJCZYZNĘ EUROPEJSKĄ (CZ. 3) - str. 21-22 

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY WALCZYLI O POLSKOŚĆ - str. 23

NIESPEŁNIONE DĄŻENIE DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - str. 23

WSPOMNIENIA

NAJMŁODSI ŻOŁNIERZE II WOJNY ŚWIATOWEJ - SYNOWIE PUŁKU - HALINA I JUREK - str. 23

POŻEGNANIE PREZESA MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP GEN. BRYG. JERZEGO WÓJCIKA - str. 24

ZDROWIE

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW BIODROWYCH - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYZÓWKA - str. 28