Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 12 (306) Rok XXXIII Grudzień 2014 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Grudzień 2014 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

ROBACZYWY PATRIOTYZM - str. 1

Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJEMY - str. 1

KOMUNIKAT - str. 1

SKARGA DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO - str. 2

 PISMO PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO RP DO LESZKA MILLERA - str. 3

WYDARZENIA

POROZUMIENIE PODPISANE - str. 3-4

V FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - str. 4

KALEJDOSKOP - str. 5-7

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

AWANSE I WYRÓZNIENIA DLA CZŁONKÓW KOŁA NR 1 IM. BOHATERÓW KARPACKIEJ BRYGADY WOP - str. 7

AWANSE Z URZĘDU - str. 7

SZTANDAR  DLA LUBUSKICH ZWIĄZKOWCÓW - str. 8

APEL PAMIĘCI ORĘŻA POLSKIEGO - str. 8

WYCIECZKA DO MAGAZYNÓW ŁADUNKÓW JĄDROWYCH - str. 9

ŚWIĘTO WOJSK OCHRONY POGRANICZA - str. 9

MONOGRAFIA O KOLE NR 3 ZŻWP - str. 10

LUDZIE ZWIĄZKU

90 LAT OTYLDY WOJCIUKIEWICZ - str. 10

JUBILEUSZ ZASŁUŻÓNEGO CZŁONKA KOŁA NR 1 ZŻWP IM. BOHATERÓW KARPACKIEJ BRYGADY WOP - str. 10

JUBILEUSZ 90-LECIA MJR. KAZIMIERZA BAWORA - str. 10-11

STO LAT PŁK. DR. MED. J.J. KLEPACKIEGO - str. 11

ZŁOTE GODY PAŃSTWA BĄK - str. 11 

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

REKONSTRUKCJA WALK Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 11

PAMIĘĆ O ZWYCIĘSKIM ZAKOŃCZENIU WOJNY - str. 12

ODSŁONIĘCIE POMNIKA - str. 12

WETERANI I ŚWIAT

PATRIOTYZM DZIŚ - str. 13

OPINIE

RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, CZYLI WDRAŻANIE CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO - str. 13-14

NASZA PRAWDA O NAS SAMYCH - str. 14-15

O SPOKOJNĄ DROGĘ NA WIECZNĄ WARTĘ - str. 14-15

WICEPREMIER ZARZĄDZA CMENTARZAMI - str. 14-15

HISTORIA LUBI ZATACZAĆ KOŁO (CZ. 1) - str. 16-17

ALOJZY SROGA - str. 17

POKOLENIA ŻOŁNIERZY PODZIELIŁA HISTORIA - str. 18

NOWE UMUNDUROWANIE POLSKIEJ ARMII - str. 18

HISTORIA

REFLEKSJE NAD POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ (CZ. 3) - str. 19

POWSTANIE LISTOPADOWE 1830 ROKU - str. 19-20

50. ROCZNICA PIERWSZEGO STARTU RAKIET 2 PBROT - str. 20-21 

WSPOMNIENIA

MOJA PROMOCJA W TORUŃSKIEJ OFICERSKIEJ SZKOLE ARTYLERII - str. 21-22

"WIOCHNA" - str. 22

70. ROCZNICA SFORMOWANIA 5 BRYGADY SAPERÓW - str. 23

WOJSKOWE KOMISJE REJESTROWE W 1949 ROKU - str. 24

"DO WOJA, MARSZ DO WOJA" - str. 24

ZDROWIE

NA DEPTAKU W CIECHOCINKU... - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. - 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28