Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 10 (304) Rok XXXIII Październik 2014 rok


SPIS TREŚCI

"GŁOSU WETERANA I REZERWISTY" Październik 2014 rok

 

RUSOFOBY GÓRĄ - str. 1

XVI SEJMIK KORESPONDENTÓW GWIR - str. 1

WYDARZENIA

UROCZYSTOŚĆ W WYDAWNICTWIE BELLONA - str. 2

ODZNACZENIE SZTANDARU 1 BATALIONU CZOŁGÓW ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP - str. 2-3

SPOTKANIE Z POSŁANKĄ KRYSTYNĄ KŁOSIN W KOLE NR 25 - str. 2-3

KALEJDOSKOP - str. 3-5

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE NT.: " MARSZ SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ" - str. 5

3 MAJA W NADODRZAŃSKIM GRODZIE - str. 5

STRZELANIE NA POLIGONIE - str. 6

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA SAPERA ORAZ ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ - str. 6

NOWY PREZES KOŁA NR 4 - str. 6-7

ZAWODY PEŁNE NIESPODZIANEK - str. 7

JUBILACI 

JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PŁK. JANA TYKARSKIEGO - str. 7

DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA SWĘDRZYŃSKICH - str. 7

WETERANI I ŚWIAT

ISLAMSKA DOCZESNOŚĆ I KONIEC ŚWIATA - str. 8

LUDZIE ZWIĄZKU

85-LECIE POR. MARIANA CECOTKI - str. 8

CHORĄŻY KAZIMIERZ ROSOŁOWSKI UKOŃCZYŁ 80 LAT - str. 8

MEDAL ZŁOTEGO SERCA DLA PŁK. ANTONIEGO PARZYSZKA - str. 9

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LOK UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO - str. 9

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA W BERLINIE Z POLSKIMI KOMBATANTAMI - str. 9-10

W HOŁDZIE POLSKIM SAPEROM - str. 10-11

OPINIE

"KOMBATANCI WSZYSTKICH ARMII..." A USTAWA INWALIDZKA - str. 11

KTO JEST HIENĄ A KTO OSŁEM? - str. 12-13

PO CO NAM TAKA WŁADZA? - str. 12-13

VIRTUTI CIVILI - str. 13 

HISTORIA

LENINO 1943 - DROGA POLSKIEGO ŻOŁNIERZA-TUŁACZA - str. 14-15

SZTANDARY BOJOWE - str. 15

REFLEKSJA NAD POLSKĄ RZECZPOSPOLITĄ LUDOWĄ (CZ. 1) - str. 16-17

POLSKIE WOJSKA PANCERNE W II WJNIE ŚWIATOWEJ (CZ. 2) - str. 16-17

WSPOMNIENIA

W 70. ROCZNICĘ SFORMOWANIA 1 DREZDEŃKIEGO KORPUSU PANCERNEGO - str. 18-20

MOJE WSPOMNIENIA O GENERALE (CZ. 2 ) - str. 20-22

MATKA PIĘCIU ŻOŁNIERZY (CZ. 1) - str. 22-23

POKOJOWE MISJE WOJSKA POLSKIEGO W WIETNAMIE W LATACH 1954-1975. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA KONTROLI I NADZORU W WIETNAMIE POŁUDNIOWYM (CZ. 2) - str. 24-25

 ZDROWIE

JAK NIE BYĆ JEDNĄ DROGĄ W GROBIE - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28