Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (303) Rok XXXIII Wrzesień 2014 rok


 

SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Wrzesień 2014 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

SUMIENIE, ACH SUMIENIE - str. 1

O KOLEJNYM ETAPIE REFORMY SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA - str. 1-3

CZŁOWIEK ZWIĄZKU ROKU 2014 - str. 4

PISMO PANI POSEŁ MAŁOGORZATY SEKUŁA - SZMAJDZIŃSKIEJ - str. 4-5

WYDARZENIA

OLSZTYN: SZTANDAR DLA ZW ZŻWP - str. 5-6

 ZIELONA GÓRA: SZTANDAR DLA LUBUSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 6

WEJHEROWO: ROCZNICA WYZWOLENIA - str. 6

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

RZESZÓW: WYCIECZKA PATRIOTYCZNA - str. 7

SKIERNIEWICE: WAŻNA MAJOWE DATY - str. 7

GDYNIA: PREZES ZWIĄZKU Z WIZYTĄ W POMORSKIEJ ORGANIZACJI ZŻWP - str. 8-9

OLSZTYN: PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ - str. 8-9

WARSZAWA: MIANOWANIE NA STOPIEŃ MAJORA ZBIGNIEWA GUMÓŁKI - str. 9

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

NYSA: HUFIEC ZHP OTRZYMAŁ SZTANDAR - str. 10

WESOŁA: ZAWODY OBRONNE ZAPRZYJAŹNIONEGO ZWIĄZKU - str. 10

LUDZIE ZWIĄZKU

HISTORIA O GÓRALU Z PODHALA CO ZOSTAŁ PILOTEM MORSKIM NA KASZUBACH - str. 11

STO LAT MISTRZA CHIRURGII I WYCHOWAWCY - str. 12

JUBILACI

JUBILEUSZ PPŁK JÓZEFA DROHOMIRECKIEGO - str. 12

NASZ JUBILAT MJR JAN STACHYRA - str. 13

Z WIZYTĄ U JUBILATA - str. 13

WETERANI I ŚWIAT

BARACK OBAMA O POLSCE - str. 13

OPINIE

W POSZUKIWANIU PATRIOTYZMU - str. 14

POCISK O NAPĘDZIE RAKIETOWYM TO JESZCZE NIE RAKIETA - str. 14-15

CZY DEMOKRACJA TO RZĄDY HIEN NAD OSŁAMI? - str. 15

HISTORIA

75. ROCZNICA AGRESJI NIEMIECKIEJ - BITWA NAD BZURĄ - str. 16

POLSKIE WOJSKA PANCERNE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (CZ. 1) - str. 17

 PARTYZANT I ŻOŁNIERZ SINE IRA ET STUDIO - str. 18-19

BIAŁO-CZERWONA BANDERA W DZIEJACH POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI (CZ. 4) - str. 19-21

O DEMOBILIZACJI PSZ NA ZACHODZIE - str. 21-22

WSPOMNIENIA

MOJE WSPOMNIENIA O GENERALE (CZ. 1) - str. 22-23

ZDROWIE

ODWIECZNY PROBLEM - ZAPARCIA - str. 24

ROZMAITOŚCI KULTURALNE  - str. 24-25

WOJCIECH JARUZELSKI - BIOGRAFIA BEZ OCEN - str. 24-25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28