Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 5 (299) Rok XXXIII Maj 2014 rok


  SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Maj 2014 r.

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO - str. 1

 KOMUNIKAT O SEJMIKU KORESPONDENTÓW - str. 1

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM KONWENTU DZIEKANÓW KORPUSU OFICERÓW ZAWODOWYCH PŁK MARIANEM BABUŚKĄ - str. 2-3

WYDARZENIA

SPOTKANIE W SEJMIE - str. 3-4

PAMIĄTKI WOJENNE ST. OGN. WOJCIECHA STELMACHA - str. 4-5

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

U KADROWCÓW - str. 5

POSIEDZENIE GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZŻWP - str. 5

ZEBRANIE W DUCHU WSPÓLNEGO DZIAŁANIA - str. 6

SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI ZG ZŻWP - str. 6-7

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA NR 1 IM. BOHATERÓW ZIEMI BIAŁOSTOCKIEJ - str. 7

WYSTAWA O "CZERWONYCH KOSZARACH" - str. 8

LUDZIE ZWIĄZKU

NASZ WSPANIAŁY PREZES - str. 8

75 LAT SEKRETARZA KOŁA - str. 9

90 LAT POR. EMILII CHRUL - ŻOŁNIERZ I SPOŁECZNIK - str. 9

ŻOŁNIERZ OD LENINO DO BERLINA I NIE TYLKO - str. 10

JUBILEUSZ 90 LAT SENIORA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 10

Z LISTÓW DO REDAKCJI - str. 11

WETERANI I ŚWIAT

UPOMNIAŁEM SIĘ O ZNIESIENIE AMERYKAŃSKIECH WIZ DLA POLAKÓW - str. 11

OPINIE

CO Z SIŁAMI ZBROJNYMI - KILKA PYTAŃ - str. 12-13

W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI RP - str. 13

CZAS JUŻ NAJWYŻSZY NA ZMIANĘ ELIT RZĄDZĄCYCH POLSKĄ - str. 14

KOLEJNA WALKA DZIAŁKOWCÓW? - str. 14

POMOC WETERANOM MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA I OSOBOM POSZKODOWANYM PODCZAS SŁUŻBY - str. 14-15

FILM "JACK STRONG", CZYLI KŁAMSTWO NA KŁAMSTWIE - str. 14-15

PRECZ Z KOMUNĄ, CZYLI "PIC NA WODĘ FOTOMONTAŻ" - str. 16-17

HISTORIA

TO BYŁO TEŻ POLSKIE ZWYCIĘSTWO - str. 17

SZLI DO POLSKI - str. 18-19

ZRZUTY GRUP SPADOCHRONOWO-ZWIADOWCZYCH WOJSKA POLSKIEGO W 1945 ROKU - str. 20-21

JESZCZE KILKA SŁÓW O PIERWSZYCH STARTACH RAKIET TAKTYCZNYCH - str. 21

MAJOWE ROCZNICE - str. 22-23

Z DZIEJÓW POLSKI XX WIEKU - REFLEKSJE - str. 23-24

WSPOMNIENIA

ŻYCIE ZASKAKUJE! - str. 24

ZDROWIE

WIOSENNA BAKTERIA - str. 24-25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25-26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28