Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 3 (297) Rok XXXIII Marzec 2014


  SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Marzec 2014 r.

 

APEL RADY REDAKCYJNEJ "GŁOSU WETERANA I REZERWISTY" - str. 1

 SŁOWO REDAKTORA NACZELNEGO - str. 1

15. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (NATO) - str. 2

WYDARZENIA

I KONGRES ZDROWEGO STARZENIA - str. 3

KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA - str. 3

ARTYLERZYŚCI POD NOWYM DOWÓDZTWEM - str. 4-5

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM MIASTA MARCINEM ZAWIŁĄ - str. 4-5

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA RODZIN BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - str. 4-5

KALEJDOSKOP - str. 5-7

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

RADA REDAKCYJNA ROZPOCZĘŁA PRACĘ - str. 7

PAMIĘĆ O KLEBERCZYKACH - str. 8

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ ZG ZŻWP - str. 8-9

ŚWIĘTO KOŁA NR 13 - str. 9

W KOLE "KADROWCÓW" - str. 9-10

LUDZIE ZWIĄZKU

SENIOR KOŁA NR 21 - str. 10-11

JUBILEUSZ CHOR. SZTAB. WINCENTEGO PAJEWSKIEGO - str. 10-11

90-LECIE PPŁK RYSZARD DĄBROWSKIEGO - str. 11

JUBILEUSZ 80-LECIA - str. 12

80-LECIE PŁK JANA DŁUGOSZEWSKIEGO - str. 12

STANOWISKO ZARZĄDU REJONOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W RADOMIU W SPRAWIE ZBESZCZESZCZENIA POMNIKA ZABITYCH ŻOŁNIERZY KBW W LESIE POD SKARYSZEWEM - str. 13

WETERANI I ŚWIAT

GLOBALNY PODSŁUCHIWACZ - str. 13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

SPOTKANIE KOMBANTANTÓW - str. 14

UHONOROWANIE SZTANDARU ODZNAKĄ ZKRPIBWP - str. 14

SPOTKANIE Z HISTORIĄ - str. 14

OPINIE

Z KIM MÓGŁ WALCZYĆ ŚP. PŁK JÓZEF MALINOWSKI - str. 15-16

KONSPIRACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA 1944-1956 - str. 16-17

ŻYWEJ HISTORII NIGDY ZA WIELE... - str. 18

CZAS NAJWYŻSZY , BY SIĘ OPAMIETAĆ - str. 18

LIKWIDACJA "MARWYCH STOPNI WOJSKOWYCH" - str. 19

PAMIĘTAJMY O KOLEŻANKACH I KOLEGACH W PODESZŁYM WIEKU, O CHORYCH I SAMOTNYCH - str. 19

POLITYCZNY WYTRYCH (CZ. 2) - str. 20-21

HISTORIA

PAMIĘĆ TAMTYCH LAT NIE MOŻE ZAGINĄĆ - str. 21-22

WSPOMNIENIA 

WETERANI PRZEŻYLI WOJNĘ - str. 22-23

O KOBIETACH - ŻOŁNIERZACH - str. 23-24

ZDROWIE

PODOBNE LECZY SIĘ PODOBNYM - str. 24-25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28