Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 1(295) Rok XXXIII Styczeń 2014 Rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Styczeń 2014 rok

 

POWSTAJE CEREMONIAŁ ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 1 

WYDARZENIA 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP - str. 2

SPOTKANIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI SKUPIAJĄCYMI WETERANÓW I KOMBATANTÓW - str. 3

PRZEDSTAWICIELE FSSM W SEJMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - str. 3

SPOTKANIE Z SZEFEM SZTABU GENERALNEGO WP GEN. BRONI MIECZYSŁAWEM GOSUŁEM - str. 4

ZŁOTE GODY PAŃSTWA PAWŁOWSKICH - str. 4

UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 5

DWIE UROCZYSTOŚCI W JEDNYM DNIU - str. 6-7

NOWE KOŁO - str. 6

ŚLUBOWANIE STRZELCÓW - str. 7

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - str. 7-9

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

ODZNACZENIE SZTANDARU 41 BLS - str. 10

95 LAT SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ - str. 10

UROCZYSTE MIANOWANIE EUGENIUSZA FERDYKA - str. 10

INTEGRACJA I SZKOLENIE - str. 11

ŚWIĘTO JEDNOSTKI 6 BPD - str. 12-13

LUDZIE ZWIĄZKU

DOWÓDCA - HUMANISTA - str. 13-14

JUBILEUSZ PŁK WŁODZIMIERZA KITA - str. 14-15

95 LAT POR. KAZIMIERZA MAŁKIEWICZA - str. 15

AKTYWNI DZIAŁACZE KOŁA NR 4 ZŻWP - str. 15

ŻOŁNIERSKA DROGA JANA SKOWRONA - KOMBATANTA, DYPLOMATY, ARTYSTY - str. 16

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

TABLICA ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH - str. 17

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ - str. 17

WETERANI I ŚWIAT

CO DALEJ Z NATO? - str. 18

OPINIE

ROLA I MIEJSCE NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W PRZYGOTOWANIACH OBRONNYCH POLSKIEGO PAŃSTWA. OD DESKRYPCJI DO EKSTRAPOLACJI. - str. 18-20

BIAŁO-CZERWONE BARWY - str. 20-21

SMUTNA RZECZYWISTOŚĆ - str. 21

O NASZEJ HISTORII BEZ KOMPLEKSÓW - str. 22-23

HISTORIA

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU - str. 23

WSPOMNIENIA

NA ŻOŁNIERSKĄ NUTĘ (CZ. 3) - str. 24

 ZDROWIE

E-PAPIEROSY (ELEKTRONICZNA NIKOTYNA) - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28