Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 6 (288) Rok XXXII Czerwiec 2013 rok


 SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Czerwiec 2013 rok

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

LIST ADY ŻURAWSKIEJ, PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU KOMBATANTEK WP DO PŁK EDWARDA BASAŁYGI - str. 1 

LIST MIESIĄCA

"KOLEGO" - BRZMI DUMNIE - str. 1

JESTEŚMY OPTYMISTAMI - str. 2

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA - str. 2-3

WYDARZENIA 

MANDATY ZA WALORYZACJĘ - str. 4

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM W KOLE NR 6 PRZY DGW - str. 4

JEST TAKIE KOŁO - str. 5

NOWE KOŁO PRZY PLACÓWCE SG - str. 5

JUBILACI - str. 6

NOWY SZTANDAR DLA ZW ZŻWP - str. 6

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

DEBATA DWÓCH ZWIĄZKÓW - str. 7

JUBILEUSZ POR. ROZMARYNOWSKIEJ - str. 7

MEDAL DLA PROFESORA - KOMBATANTA - str. 8

OSTATNI ŻYJĄCY OBROŃCA HELU - str. 8-9

LIST OTWARTY - RADA MIASTA OPOLA - str. 8-9

LUDZIE ZWIĄZKU

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA NR 8 - KAPITANEM - str. 9-10

90 LAT PŁK KAWIŃSKIEGO - str. 10

WSPOMNIENIA

MOJA DROGA DO OFICERSKICH GWIAZDEK - str. 10-11

ZAWIŁE DROGI DO WOJSKA POLSKIEGO - str. 12-13

STRZELANIA DO CELÓW MORSKICH - str. 13

ZE WSPOMNIEŃ BRATA PARTYZANTA - str. 14

HISTORIA

OBRONA PRZECIWLOTNICZA 2 ARMII WP W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 15-16

O STRATACH POLSKICH PRZECIWLOTNIKÓW POD DARNICĄ - str. 17

GNIEZNO - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ - str. 17

WETERANI I ŚWIAT

STOSUNKI TRANSANTLANTYCKIE - str. 18

OPINIE

PRAWDY, PÓŁPRAWDY I FAŁSZ W WYWIADZIE REDAKTORA PACHA - str. 18-20

USTAWA O WETERANACH DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA - DO NOWELIZACJI - str. 20-21

LIST OTWARTY DO PANA GENERAŁA ADAMA RĘBACZA PREZESA ZŻWP - str. 21

FIGURA GEOMETRYCZNA - TRÓJKĄT WEIMARSKI - str. 21

TRANSFORMACJA PO DUŃSKU - str. 22-23

JAK ŻYĆ W NASZYM KRAJU? - str. 23

JAK ZWIĘKSZYĆ ZNACZENIE ZŻWP? - str. 24

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 24

ZDROWIE

NOGI NASZE NOGI! PROFILAKTYKA PRZEWLEKLEJ CHOROBY ŻYLNEJ - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28