Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (278) Rok XXXI Sierpień 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Sierpień 2012 rok

 

 SŁOWO PREZESA - str.1

 LIST MIESIĄCA

 POZA KOLEJNOŚCIĄ, ALE W KOLEJCE - str. 1

 POLSKA LUDOWA A III RZECZPOSPOLITA, A RÓŻNE UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE, A RÓŻNE KONCEPCJE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (CZ. 3) - str. 2-3

 WYDARZENIA

 ŚWIĘTO MAŁO RADOSNE - str. 4

 MISTRZOWSKIE SZACHY - str. 5

 SPOTKANIE PASJONATÓW KULTURY - str. 5

 TURNIEJ STRZELECKI - str. 5

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

 UZBEKISTAN W KOLE NR 39 - str. 6

 PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO SZKOŁY - str. 7

 OBRADY KOMISJI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ - str. 7

NIE DZIELIĆ ŻOŁNIERSKIJ KRWI - str. 8

ŻOŁNIERSKI JUBILEUSZ - str. 8

WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ GOŚCIEM ŚWIĘTA ZWIĄZKU - str. 9

SESJA NA DZIAŁKACH - str. 9

W DIEJACH NARODU HISTORIA JEGO WOJSKA - str. 10

SPOTKANIE Z DYREKTOREM DEPARTAMENTU KARD MON - str. 10

TECHNIKA

SMART TV - CO TO JEST? - str. 10

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ 16 DYWIZJI - CIĄGLE W NAS - str. 11 

 50-LECIE KLUBU LOK - str. 12

 15 LAT RADY DS. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - str. 12-13

 KOMBATANCI Z ŻYTOMIERZA - str. 12-13

 LUDZIE ZWIĄZKU

 JUBILEUSZ SENIORA SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ - str. 14

 BYDGOSCY TWÓRCY SUKCESÓW - str. 14

 HISTORIA

 TRAGEDIA POWSTAŃCÓW I MIESZKAŃCÓW WARSZAWY - str. 15-17

 NA SPISKIEJ 14 - str. 17

 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - str. 18-19

 DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 19

 CZY DOKTRYNA BREŻNIEWA ZOSTAŁA POGRZEBANA ZA ŻYCIA JEJ AUTORA? - str. 20-22

 OPINIE

 NARÓD - str. 22-23

 CZEGO BRAKUJE NA ŁAMACH GWiR? - str. 23

 CHLEB - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ - str. 23

 WSPOMNIENIA

 NASI DOWÓDCY - str. 24-25

 NASZE ZDROWIE

 SAMOPOMOC I POMOC DRUGIEMU - str. 26-27

 Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 27

 KRZYŻÓWKA - str. 28