Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 5 (275) Rok XXXI Maj 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Maj 2012 rok

 

 SŁOWO PREZESA - str. 1

 LIST MIESIĄCA - str. 1

 DROGA DO CYWILNEJ I DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD SIŁAMI ZBROJNYMI (cz. 3 ostatnia) - str. 2-3

 CZŁOWIEK ZWIĄZKU ROKU (KANDYDACI) - str. 4-6

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

 TAŃCE NA WALENTYNKI - str. 7

 SPOTKANIE U PANCERNIAKÓW - str. 7

 ŚWIĘTO W KINIE "ORZEŁ - str. 8

 PIĘKNE JUBILEUSZE - str. 8

 SZTUKA WŚRÓD NAS - str.9

 KOMBATANCKO-RODZINNY NOWY ROK - str. 9

 SPOTKANIE Z NOWYM PATRONEM - str. 10

 PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 14 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU - str. 10

 SPOTKANIE RADY KLUBU KORESPONDENTÓW Z REDAKTOR NACZELNĄ - str. 11

 ODZNACZENIE DLA PŁK LIPSKIEGO - str. 11

 UDANE PLENUM WZW - str. 11

 WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

 ŻOŁNIERSKIE SPOTKANIE - str. 12

 ROK U SENIORÓW LOTNICTWA - str. 12

 SERDECZNOŚCI - str. 12

 LUDZIE ZWIĄZKU

 ŻYCIOWA DROGA I SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ MJR. WALERIANA KŁAKOWICZA - str. 13

 JUBILIEUSZ WETERANA SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ - str. 14

 OPINIE

 ZBRODNIARZ - str. 14 - 15

 O KORESPONDENTACH I ARTYKUŁACH W GWiR - str. 14-15

 NA PEWNO APARTYJNI - str. 14-15

 WSPOMNIENIA

 WOJSKOWE WĘDROWANIE PO POLSCE I NIE TYLKO - str. 15

 PUŁKOWNIK PILOT W ST. SPOCZ. TADEUSZ CYNKIN - WETERAN WALK 3 PUŁKU PIECHOTY 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI - str. 16-17

 HISTORIA

 DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 18

 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 ZAGROŻENIA HAŁASEM W WOJSKU I JEGO SKUTKI - str. 19-20

 TECHNIKA

 CZY KUPIĆ SMARTFONA? - str. 20

 NASZE ZDROWIE

 CUKRZYCA - EPIDEMIA XXI WIEKU - str. 21

 Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 22-24

 PRAWO

 WADEMEKUM WALORYZACJI EMERYTUR I RENT W 2012 R. DLA EMERYTA I RENCISTY SŁUŻB MUNDUROWYCH - str. 24 - 25

 KULTURA

 ŻOŁNIERZE, TWÓRCY KULTURY - str. 26-27

 DZIEJE ZIEMI GUBIŃSKIEJ - str. 27

 POEZJA AKTYWIZUJE - str. 27

 KRZYZÓWKA - str. 28