Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 4 (274) Rok XXXI Kwiecień 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Kwiecień 2012 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

LIST MIESIĄCA - str. 1

DROGA DO CYWILNEJ I DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD SIŁAMI ZBROJNYMI RP (cz. 2) - str. 2-3

WYDARZENIA

SAPERZY POD NOWYM DOWÓDCĄ - str. 4

MISTRZOSTWA SZACHOWE - ZACHĘCAMY - str. 5

MODLITWA EKUMENICZNA - str. 5

PANCERNA PIĘŚĆ PODHALAŃCZYKÓW - str. 6

ROCZNICA ZAŚŁUBIN POLSKI Z MORZEM - str. 7

WSPOMNIENIA POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH - str. 7

RAUT FORTECZNY - str. 7

LUDZIE ZWIĄZKU

WOJCIECH PLESZCZAK - ŻOŁNIERZ I SPOŁECZNIK - str. 8

JUBILAT Z LUBLINA - str. 8

80. URODZIN PREZESA ZR ZŻWP W PILE - str. 9

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

PRZYGOTOWANIE DO OBCHODÓW ROCZNICY ZWYCIĘSTWA - str. 9

ODZNACZENIA DLA PRZYJACIELA - str. 9

JUBILEUSZ WICEPREZESA ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY - str. 10

ŚLĄSKI ODDZIAŁ SSL WRP - str. 10

OPINIE

O PATRIOTYZMIE - str. 10

AIR POLICING - OCHRONA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NAD LITWĄ, ŁOTWĄ I ESTONIĄ - str. 10

APOLITYCZNY CZY APARTYJNY? - str. 10

PODWÓJNE STANDARDY - str. 11-12

HISTORIA ZANURZONA W FAŁSZU (cz. 3) - str. 12-13

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY MA PRAWO NOSIĆ MUNDUR - str. 13

Z PUNKTU WIDZENIA ŻOŁNIERZA NSR - str. 14

REFLEKSJE PO JUBILEUSZU - str. 15

LISTY

O GWiR - str. 15

SZANOWNA REDAKCJO! SZANOWNI KOLEDZY! - str. 15

CZEGO PRAGNIEMY JESZCZE DOCZEKAĆ - str. 16

WSPOMNIENIA

33 LATA W "GORSZYM" WOJSKU - str. 16-17

SZLAKIEM SAMOLOTÓW - NA ROWERACH - str. 17

HISTORIA

PRZEŁAMANIE WAŁU POMORSKIEGO - str. 18

POLSKI BIAŁY KRZYŻ (1918-1946) - str. 18-19

BITWA O MONTE CASSINO - str. 19

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

CIEKAWI GOŚCIE RECEPTĄ NA SUKCES - str. 20

Z HARCERZAMI I GÓRNIKAMI - str. 20

TECHNIKA

NADCHODZI NOWA ERA ELEKTRONIKI - str. 20-21

KOLEDZY

50 LAT OD UKOŃCZENIA WAT - str. 21

WETERANI A ŚWIAT

ZAWSZE, GDY GDZIEŚ PRZYCHODZIŁEM ZIBI JUŻ TAM BYŁ...- str. 21

NASZE ZDROWIE

SPIESZMY SIĘ POMÓC LUDZIOM - str. 22

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 23-25

PRAWO

WALORYZACJA EMERYTUR WOJSKOWYCH A ZASADA NIE DZIAŁANIA PRAWA WSTECZ (LEX RETRO NON AGIT) - KILKA UWAG NA TLE SPRAW SĄDOWYCH - str. 25-26

KULTURA

PAMIĘTNIK ŻOŁNIERZA - str. 26

MÓJ WIECZÓR POEZJI W "JUBILACIE" - str. 27

"ROMANTYCY KONTRA REALIŚCI" - str. 27

BIEDNI LUDZIE Z MIASTA ŁODZI - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28