Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 2 (272) Rok XXXI Luty 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Luty 2012 rok

 

SŁOWO - str. 1

ŻEGNAMY OJCA GWiR - str. 1

REGULAMIN KONKURSU "CZŁOWIEK ROKU" ZŻWP - str. 2

STANOWISKO ZG - str. 2

FISKUS CZEKA NA TWÓJ PIT, A ZWIĄZEK I FUNDACJA NA 1% - str. 3-4

WYDARZENIA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - str. 5

ZASŁUŻENI DLA MIASTA - str. 5

DOROBEK KORESPONDENTÓW - str. 6

POMNIK ZESŁAŃCÓW - str. 6

ŚLUBOWANIE KLASY MUNDUROWEJ - str. 7

APEL PAMIĘCI 2 FOSP - str. 7

MIEĆ W MIŁOŚCI KRAJ OJCZYSTY - str. 8

OPIEKA NAD CHORYM - str. 8

RAZEM NA RADZIE GMINY  - str. 8

SPOTKANIE Z LEKARZEM - str. 8

W ROCZNICĘ POWSTANIA WOP - str. 9

 ZAWODY STRZELECKIE - str. 9

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

WYSTAWA FILATELISTYCZNA - str. 10

CZTERY LATA SŁUPSKIEGO POROZUMIENIA - str. 10-11

ZA NAMI 30-LECIE - A CO PRZED NAMI? - str. 12

JUBILEUSZ 90-LECIA - str. 12

MIELECCY OBLATYWACZE SAMOLOTU - str. 13

PRAWNIK Z POWOŁANIA, SPOŁECZNIK Z PRZEKONANIA - str. 13

WICEPREZES CHORYCH I BIEDNYCH -  str. 13

HISTORIA

LOSY ŻOŁNIERZA STRAŻY GRANICZNEJ II RP I JEGO RODZINY - str. 14

POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI - NEUDORF NAD SZPREWĄ -  str. 14

 OPINIE

POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, CZYLI "PODZIEMIE ANTYKOMUNISTYCZNE 1945-1954" - str. 15

SŁOWO O PATRIOTYZMIE - str. 16

WSPOMNIENIA

O GEN. BRYG. STEFANIE ORLIŃSKIM - DOWÓDCY 12 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY 4 POMORSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ( CZ. III) - str. 16-18

RÓWIEŚNIK POLSKIEGO RADIA - str. 18

RODZINA PUŁKOWNIKÓW - str. 18

JUBILEUSZ ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA ZWIĄZKU - str. 19

OSTATNI Z RODZINNYCH WETERANÓW - str. 19

KRONIKA WALK - BIALSKI 34 PUŁK PIECHOTY - str. 19

TRAFIŁEM DO RAKIETOWCÓW (CZ. II) - str. 20

POJEDNANIE PO LATACH - str. 21

WSPOMNIENIA POLIGONOWE ARTYLERZYSTY - str. 21

BYŁ TAKI ZESPÓŁ... - str. 22

MICHAŁ SUMIŃSKI, ŻEGLARZ - str. 23

NASZE ZDROWIE

CHOROBY GARDŁA - str. 23-24

WETERANI A ŚWIAT

VIOLETTA VILLAS, "TRYBUNA LUDU" I WOLNA EUROPA - str. 24

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

TECHNICZNA NOWOŚCI - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYŻOWKA - str. 28