Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 5 (263) Rok XXX Maj 2011 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Maj 2011 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

CZAS NA WOJNĘ. Z KIBOLAMI - str. 1

JUBILEUSZOWA REFLEKSJA - str. 2

Z BISKUPEM POLOWYM WOJSKA POLSKIEGO U PROGU NOWEJ MISJI - str. 2-3

PRZEZ NAS O NAS - str. 4

ZAKŁAMANA HISTORIA W SZKOŁACH? - str. 4

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

POPIERAMY, PYTAMY, PROPONUJEMY - str. 5

KU PAMIĘCI JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO - str. 6

ODNOWA ŻYCIA W DZIAŁANIU ZWIĄZKU - str. 6

KOŁO NR 4 STOWARZYSZENIA "RODZINA WOJSKOWA" ZAWIESIŁO DZIAŁALNOŚĆ - str. 7

POD PATRONATEM COP - str. 7

NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW W NOWYM SĄCZU - str. 7

OBRADOWAŁ KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZŻWP - str. 8

JUBILEUSZE

TRZYDZIESTOLECIE PRZECIWLOTNIKÓW - str. 8

PIERWSZE W RZESZOWSKIEM - str. 9

30-LECIE W KOLE NR 6 - str. 9

JUBILEUSZ WARSZAWSKICH ARTYLERZYSTÓW - str. 10

NAJWAŻNIEJSZE JEST 30-LECIE ZWIĄZKU - str. 10 

TROCHĘ HISTORII I JUBILEUSZOWYCH REFLEKSJI Z TARNOWA - str. 11

ŚWIĘTOWALI PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE ROZPOCZĘCIA SŁUŻBY W WOP - str. 11

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI - str. 11

WŁOCŁAWEK GOŚCIŁ BYŁEGO SZEFA WOJSK INŻYNIERYJNYCH ... - str. 12 

30 LAT MINĘŁO...W JEDNOSTCE PATRONACKIEJ - str. 12

LUDZIE ZWIĄZKU

PREZES I KADENCJI W JELENIEJ GÓRZE PŁK DYPL. CZESŁAW JASIŃSKI - str. 12

CZŁOWIEK O DUSZY SPOŁECZNIKA - str. 13

POTRÓJNY JUBILEUSZ PREZESA EUGENIUSZA GRZYBOWSKIEGO - str. 13

UZNANIE DLA KRONIKARZA-AKTYWISTY - str. 14

FORUM

SPRÓBUJMY RAZEM BUDOWAĆ SILNĄ POLSKĘ W SILNEJ EUROPIE - str. 15

POLAK MĄDRY PO SZKODZIE - str. 15-16

POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEJ NRD cz. IV - str. 17

Z KAPELANEM CZY BEZ? str. 17

SZOK CENOWY! - str. 17

A MOŻE MŁODZIEŻOWE GRUPY WSPARCIA? - str. 17

RUBRYKA REDAGOWANA PRZEZ FUNDACJĘ - str. 18-20

WSPOMNIENIA

ZACHĘCAM KOLEGÓW DO PISANIA ŻOŁNIERSKICH WSPOMNIEŃ - str. 20

WSPOMNIENIA ZE SŁUŻBY GRANICZNEJ - str. 21

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE ROZPOCZĘCIA SŁUŻBY - str. 22

KRONIKI ŻYCIEM PISANE - str. 23

WETERANI A ŚWIAT

INNA PRAWDA O BIAŁORUSI, NUNCJUSZ "LEPSZY" I BARON Z RFN  - str. 23

JESTEŚMY PONOĆ UPRZYWILEJOWANI... - str. 24

NASZE ZDROWIE

CUD TO, CZY NIE CUD - str. 24

ŻAŁOBNA KARTA - str. 25-27

KORESPONDENCI PISZĄ - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28