Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 4 (250) Rok XXIX Kwiecień 2010 r.


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Kwiecień 2010 rok    
     SŁOWO PREZESA  - str. 1

     ZDANIEM SKARBNIKA
    
Prowadzenie rachunkowości przez ZW i ZR - str. 1

     I Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - str. 2 ÷ 3
    
O czym radziła Komisja Socjalno-Zdrowotna Zarządu Głównego - str. 3
    
Wiele pytań - brak odpowiedzi! - str. 3 
    
Po raz trzeci startujemy do Konkursu „CZŁOWIEK ZWIĄZKU ROKU 2009” - str. 4

     LUDZIE ZWIĄZKU
    
Zasłużony dla Związku i Województwa - str. 4

     LISTY I TELEGRAMY
    
List otwarty - str. 5
     Wspólnie z kolegami z Zetbeżet - str. 5
     Domy żołnierza w II Rzeczpospolitej - str. 5
     III Spotkanie pokoleń w Wałczu - str. 5

     Z ŻYCIA ZWIĄZKU
    
W Goleniowie - str. 6
     Darczyńcy Maria i Jan Jakowiec - str. 7
     Pierwszy Turniej Strzelecki Służb Mundurowych w Słupsku - str. 7
     W Rzeszowie o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego - str. 7 ÷ 8
     Jest Za, a nawet Przeciw (?) - str. 8

     FORUM
    
Rocznice, a jakie różnice (2) - str. 8 ÷ 9
     Działalność operacyjna Rzeszowskich Jednostek KBW - str. 9 ÷ 10
     Żołnierze i twórcy kultury KBW - str. 10 ÷ 11
     Sprawa stopni generalskich i oficerskich - str. 12 
     Jestem dumny - str. 12 ÷ 13
     Brońmy skuteczniej honoru i godności - str. 13
     Komu służył płk Ryszard Kukliński? (1) - str. 13 ÷ 14
     Jak ze zbrodniarza zrobiono bohatera (1) - str. 14 ÷ 15
     W imię pojednania! W Elblągu uroczystości u Kresowian - str. 15

     CZAS WSPOMNIEŃ
    
Zbrodnia Katyńska – Spojrzenie z Moskwy - str. 16 ÷ 17
     Rakietowa salwa - str. 17
     Rocznica wyzwolenia Piły - str. 17 ÷ 18
     Rocznica wyzwolenia Radomia - str. 18
     Absolwenci Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie rocznik 1957-1960 - str. 18
     Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Mielcu - str. 18 ÷ 19

     SERWIS INFORMACYJNY
    
W Łodzi - Drugie - str. 19
     Dzień Kobiet z F-16 - str. 20
     W sprawie Sejmiku „GWIR” - str. 20
     Doniosłe zebranie - str. 20 ÷ 21
     W Łomży u rodziny związkowców - str. 21
     Dzień Kobiet w wojskowym gronie przyjaciół - str. 21

     POWTÓRKA Z HISTORII
    
Dlaczego napisałem o Konstantym Rokossowskim - str. 21 ÷ 22

     MÓJ GŁOS POLEMICZNY
    
Na art. Pana Zygmunta Ziębowicza - str. 22
     Oświadczenie Wojciecha Jaruzelskiego - str. 22

     Z NOTATNIKA GENERAŁA KISZCZAKA
    
Kto prezydentem i premierem (5) - str. 23

     WETERANI A ŚWIAT
    
Kapuściński strzela w Angoli - str. 23 ÷ 24
     A Świat się zmienia - str. 24

     NASZE ZDROWIE
    
Nordic Walking - A cóż to takiego - str. 24 ÷ 25

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25 ÷ 27

     PRAWO
    
Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - str. 27

     PRENUMERATA E-GWIR - str. 27

     KĄCIK POEZJI - str. 27

     KRZYŻÓWKA - str. 28 

 

Szanowni Czytelnicy i internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane będą tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380