Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 12 (258) Rok XXIX Grudzień 2010 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Grudzień 2010 rok

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

FELIETON OPTYMISTYCZNY - str. 1

WYWIAD Z GEN. DYW. ADAMEM RĘBACZEM - str. 2

KORESPONDENCI - WOLONTARIUSZE - str. 3

WARSZAWSCY KORESPONDENCI PROPONUJĄ - str. 3

EMERYTURY, PRZYWILEJE?! - str. 4 

Z OGROMNYM ZADOWOLENIEM O ODZNACE ZŻWP - str. 6

WETERANI DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - str. 6

ZAPYTALIŚMY CZYTELNIKÓW - str. 6

PAMIĘTAJMY W NOWYM ROKU - str. 6

1 PROCENT NA ZWIĄZEK. LEPIEJ WCZEŚNIEJ NIŻ W CALE - str. 7

 

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

ZARZĄD GŁÓWNY NA FINISZU - str. 7

A MOŻE SCENARIUSZ OBCHODÓW? PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO OBCHODÓW 30-LECIA ZWIĄZKU - str. 7 

PRZODUJĄ W PRENUMERACIE - str. 8

ŻEBY TAK WSZYSTKIE KOŁA - str. 8

CELINA MROWIŃSKA PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO DS. KOBIET - str. 8

EKSPRESEM Z PRZEMYŚLA - str. 9

W SKIERNIEWICACH Z MYŚLĄ O 2011 ROKU - str. 9

W JAWORZE - str. 9

PATRON KOŁA PRZY KOMENDZIE GARNIZONU GDYNIA - str. 9

BARDZO OSOBISTE WSPOMNIENIA Z SEJMIKU - str. 10

W NOSOWIE PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH - str. 10

KONIEC WAKACJI - str. 10

 

LUDZIE ZWIĄZKU

WROCŁAWSCY KAWALEROWIE ORDERU VIRTUTI MILITARI - str. 10

MISTRZ NAD MISTRZE - str. 11

JAK ZOSTAŁEM OFICEREM WOJSKA POLSKIEGO - str. 11

NASZ SKARBNIK - str. 11

 

INTEGRACJA

Z WYCIECZKOWYCH TRAS NA UKRAINĘ - str. 12

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM - str. 13

SYMPATYCY 36 PA - str. 13

GODNE NAŚLADOWANIA SPOTKANIA W PLENERZE - str. 13

 

FORUM

GŁOS W SPRAWIE LISTU OTWARTEGO ZDZISŁAWA ROZBICKIEGO - str. 13

ŁGARSTWO DLA NAIWNYCH - str. 13

PRZYKŁAD FAŁSZOWANIA HISTORII - str. 14 

PAMIĘTAJMY O HISTORII. PRZYKŁADEM SZKOŁA W KRĘGACH - str. 15 

 

WOJSKO

NASI PRZYJACIELE W SŁUŻBIE - str. 15

POMOGŁO WOJSKO - str. 16

POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE NRD - str. 16

 

HISTORIA

50-LECIE STRZELAŃ BOJOWYCH DYWIZJONÓW RAKIETOWYCH WOPL SP (2) - str. 17

 

WSPOMNIENIA

WIDZIAŁEM ŁZY GENERAŁA - str. 18

W PUŁTUSKU O ZMARNOWANEJ SZANSIE - str. 19

WIGILIA W STANIE WOJENNYM - str. 19 

OPŁATEK U SYBIRAKÓW - str. 20

SYLWESTER Z "JASTRZĘBIEM" - str. 20

LECIAŁEM STEROWCEM ALLEGRO - str. 21

 

WETERANI A ŚWIAT

JAK THOMAS JEFFERSON ZDRADZIŁ KOŚCIUSZKĘ - str. 21

NAUCZYLI SIĘ BYĆ PRZYJACIÓŁMI - str. 22

 

NASZE ZDROWIE - str. 22-23

POD ZNAKIEM ESKULAPA I PRZYSIĘGI HIPOKRATESA - str. 23 - 24

 

PRAWO - str. 24

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 24 - 27

 

KĄCIK POEZJI - str. 27

 

KRZYŻÓWKA - str. 28