Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 3 (249) Rok XXIX Marzec 2010 r.


SPIS TREŚCI
„Głosu Weterana i Rezerwisty” Marzec 2010 rok     SŁOWO PREZESA  - str. 1

     ZDANIEM SKARBNIKA
     Odpisy od podatku - str. 1

     Startujemy do Konkursu „CZŁOWIEK ZWIĄZKU ROKU 2009” - str. 2
     SEJMIK Z OKAZJI 15-LECIA GWiR w WARSZAWIE - str. 2

     ROZMOWA MIESIĄCA
     Rozmowa z dyr. Departamentu Kadr MON gen. bryg. Januszem Bojarskim - str. 2 ÷ 3

     Z MIESIĄCA NA MIESIĄC
     Były garnizony, nie ma garnizonów - str. 3
     Dwaj sympatycy Polski - str. 4
     „Towarzysz Generał, ani chybi „Półkownik” - str. 4
     Polska Zbrojna - Dowiedzieliśmy się - str. 4
     Podziękowanie - str. 4

     SERWIS INFORMACYJNY ZWIĄZKU
     Przed I Kongresem Federacji Służb Mundurowych RP - str. 5
     Z czym do Federacji - str. 5
     Obradowało Prezydium Zarządu Głównego - str. 5
     U pierwszego żołnierza WP - str. 5
     Solidarnie z kombatantami - str. 5
     Młodzież do Związku – Zaczęło się w Bełchatowie - str. 5

     LISTY I TELEGRAMY
     Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - str. 6
     O konkursie na Człowieka Związku Roku - str. 6
     Generalina w natarciu - str. 6
     A to ciekawe - str. 6
     Pozdrowienia dla Zespołu GWiR - str. 6
     W obronie honoru polskiego żołnierza - str. 7
     Apel Światowego Kongresu Kresowian - str. 7
     Droga Redakcjo! - str. 7
     Sprostowanie - str. 7
     Zbliża się 65 rocznica zwycięstwa - str. 7

     LUDZIE, FAKTY, OPINIE
     List gen. Wojciecha Jaruzelskiego - str. 8
     Stanowisko Komisji Historycznej ZBŻZiOR WP w sprawie filmu pt. „Towarzysz Generał” - str. 9
     Prawda się obroni - str. 9

     W KOŁACH I ZARZĄDACH
     Jak znaleźć drogę do Związku? - str. 10
     Koszaliński przykład z życia Związku - str. 10
     Przez Biuletyny do Kół (jak to robią w Poznaniu) - str. 11
     Toruń wystartował - str. 11
     Częstochowskie akcenty - str. 11 ÷ 12
     Godni naśladowania - str. 12
     Gliwickie Koło prezesa Protazego - str. 13
     W Lublinie, jak rozwiązywać problemy - str. 13
     Lubuscy Zetbeżetowcy obradowali w Międzyrzeczu - str. 14
 
     JUBILEUSZE
     Zaproszeni do prezydenta miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca - str. 15
     W 95 rocznicę urodzin - str. 15
     „PRO MEMORIA” dla Edwarda Dudkiewicza - str. 15
     Jubileusz weterana służby granicznej - str. 16
     W Słupsku 5 x 80 lat - str. 16

     WIZERUNKI LUDZI ZWIĄZKU
     Pasjonat kultury awansował na podpułkownika - str. 16

     KOMENTARZ
     Gdzie tu logika - str. 17
     Paradoksy Seniorzy nic ich nie obchodzą - str. 17
     Rozterki - str. 17

     FORUM
     Rok z głowy - Rocznice, a jakie różnice - str. 17 ÷ 19
     O naszym pisaniu do „GWiR” - Mam cichą nadzieję… - str. 19
     Skąd ulica Diaczenki w Elblągu? - str. 19
     Jan Bezard i jego busole - str. 20 

     STOWARZYSZENIA
     Pożegnanie roku - str. 20 ÷ 21

     ROCZNICE
     Wyzwolenie Warszawy - ale i Skierniewic - str. 21

     CZAS WSPOMNIEŃ
     Kartka wyrwana z życiorysu chorążego Tadeusza Gałgana - str. 22
     O startach rakiet w nadkaspijskim stepie zimą - str. 22 ÷ 23
     Powtórka z historii O zapomnianym buncie chłopskim na Podkarpaciu - str. 23 

     Z NOTATNIKA GENERAŁA KISZCZAKA
     Wybory (4) - str. 23 ÷ 24

     WETERANI A ŚWIAT
     Tytuł „bez ognia”, ale książka „z ogniem” - str. 24 ÷ 25
     Armia i kapitał - str. 25

     NASZE ZDROWIE
     Gdy przyjdzie wiosna, Pamiętaj! - str. 26

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 27 ÷ 30

     PRAWO
     Nasze emerytury i co dalej? - str. 30 ÷ 31

     NOWOŚCI WYDAWNICZE
     Komunikaty - str. 31

     KĄCIK POEZJI - str. 31

     KRZYŻÓWKA - str. 32


 

Szanowni Czytelnicy i internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane będą tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380