Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 11 (257) Rok XXIX Listopad 2010 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Listopad 2010 rok

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

ZDANIEM SKARBNIKA - str. 1

SZKOLENIE KOORDYNATORÓW I ORGANIZATORÓW OPIEKI SPECJALNEJ W ZARZĄDACH WOJEWÓDZKICH I REJONOWYCH - str. 2

Z MYŚLĄ O POTRZEBUJĄCYCH. NARADA PEŁNOMOCNIKÓW FUNDACJI - str. 2

Z FUNDACJĄ W GIŻYCKU - str. 3

WNIOSKI I PROPOZYCJE POD ADRES PARLAMENTARZYSTÓW - str. 3

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE MAJĄ JUŻ 15 LAT - str. 4

WYBORY SAMORZĄDOWE - str. 5

 

KALEJDOSKOP - str. 6-8

 

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

POD NOWĄ NAZWĄ - str. 6

OPOLSKA NARADA - str. 6

U KADROWCÓW NOWI CZŁONKOWIE - str. 7

CIEKAWE ZEBRANIE  KOŁA  NR 49 - str. 7

W SMOŁDZIŃSKIM LESIE - str. 8

Z REWIZYTĄ U STRAŻAKÓW - str. 8

NASZE KONTAKTY Z MŁODZIEŻĄ - str. 8

DZIEŃ WETERANA - str. 9

WSPÓŁPRACA ZE SŁOWACKIMI PRZYJACIÓŁMI - str. 9

W ROCZNICĘ PATRONA - str. 9

OPIEKUNOWIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - str. 10

SPOTKANIE W "RYSIÓWCE" - str. 11

 

LUDZIE ZWIĄZKU

AKTYWNI DZIAŁACZE ZWIĄZKOWI W GARNIZONIE WARSZAWA - str. 11

PASJE PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA KOWALA - str. 11

WETERANO CZEŚĆ! OBROŃCA WESTERPLATTE MA 95 LAT - str. 12

PIĘKNY JUBILEUSZ - str. 13

BRONISŁAWA MISZTALA WOJSKO I NIE TYLKO - str. 13

 

SERWIS INFORMACYJNY

ŚLĄSKI LOTNICZY FESTYN SŁUŻB MUNDUROWYCH - str. 14

65-LECIE ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO - str. 14

POZNAŃSCY KOMBATANCI W BERLINIE - str. 15

90 LAT GARNIZONU LESZNO - str. 15

PATRIOTYCZNIE I SPORTOWO - str. 15

"ANDERS" W KIELCACH - str. str. 16

 

WOJSKO

PRZEŻYLIŚMY TO JESZCZE RAZ. RAKIETOWE STRZELANIA BOJOWE - str. 16

 

REFLEKSJE

ZRÓBMY TO SAMI - str. 17

INTEGRUJMY SIĘ - str. 17

WIĘCEJ SZACUNKU. DLA POWOJENNYCH POKOLEŃ - str. 17

"PRZEPRASZANIE" I "PRZEBACZANIE" - str. 18

WOKÓŁ SIEDZIBY PREZYDENTA - str. 19

NOSTALGICZNE ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO W ROSNOWIE - str. 19

 

WETERANI A ŚWIAT - str. 20-21

 

NASZE ZDROWIE - str. 22

 

PRAWO - str. 23

 

ŻAŁOBNA KARTA - str. 24 - 25

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE - str. 27

 

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28


Informujemy, że do numery dołączona jest wkładka na prenumeratę Naszego miesięcznika na 2011 rok

Redakcja "GWiR'