Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (255) Rok XXIX Wrzesień 2010 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Wrzesień 2010 rok

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

 

ZDANIEM SKARBNIKA

Drodzy czytelnicy i korespondenci GWiR! - str. 1

 

KAJEDOSKOP - str. 4

 

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

 Integracja po warszawsku - str. 5

 Jubileusz u prezydenta Słupska - str. 5

W Witkowie - wyjazdowe plenum Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - str. 6

Święto naszego Związku w Kielcach - str. 7

14 czerwca w Kole im. ŚOW - str. 7

W poligonowej scenerii - str. 8

Spotkanie integracyjne w Juracie - str. 8

65. rocznica powstania Wojsk Ochrony Pogranicza - str. 9

Rocznica powstania WOP w Kole nr 6 - str. 9

Poznań uczci pamięć żołnierzy II Armii WP - str. 10

Patriotycznie w Jasielu - str. 10

 

LUDZIE ZWIĄZKU

Stefana Antoniego Jakubowskiego twórcze życie - str. 11

Piąta kadencja prezesa Suplickiego - str. 12

Jubileusz prezesa - str. 12

 

Z FUNDACYJNEJ KARTY

Zanotowano w 2009 roku - str. 12 - 14

 

LISTY I TELEGRAMY - str. 14 - 15

 

STRZELANIA

Reprezentanci Mazowsza na centralne zawody Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - str. 16

Pierwsze miejsce pań we Wrocławiu - str. 16

W Braniewie strzeleckie zmagania rezerwistów - str. 17

 

STOWARZYSZENIA

Kombatanckie uznania - str. 17

10 - lat gubińskich kresowiakiów - str. 17

Jesienny lot - str. 18

 

WOJSKO

Święto polskich przeciwlotników - str. 19

 

HISTORIA

Refleksje na temat przyczyn i skutków II wojny światowej - str. 20

Jesteśmy związani historią - str. 20

Ziemie odzyskane. Kuriozalne traktowanie historii - str. 21

 

WETERANI A ŚWIAT

Pałac Kultury - co nie "poszło" w telewizji? - str. 22

Alianci nam współczuli - str. 22

 

NASZE ZDROWIE

Długowieczność a tryb życia - str. 23   

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 24 - 27

 

KĄCIK POEZJI - str. 27

 

KRZYŻÓWKA - str. 28  


Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380