Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (254) Rok XXIX Sierpień 2010 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Sierpień 2010 rok

 

SŁOWO PREZESA– str. 1

 

ZDANIEM SKARBNIKA

Składki na potrzeby Naczelnych władz w 2011 roku - str. 1 

 

LISTY I TELEGRAMY

Z młodzieżą szkolną – str. 2

List Otwarty – str. 2

 

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

Witamy nowych członków Koła nr 6 - str. 3

Spotkanie z Prezydentem Krakowa - str. 3

Zawsze pracowici i aktywni - str. 4

Zawody strzeleckie o Puchar Rektora-Komendanta AMW - str. 4

Mimo trudności - str. 5

Żołnierskie echa - str. 5

Weterani razem - str. 6

Integracja w Prudniku - str. 6

Lubelskie zawody strzeleckie - str. 6

V Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Mrocza 2010 - 7

Piknik na strzelnicy wojskowej - str. 7

Pozostają wspomnienia - str. 8

 

Z WOJSKIEM

III Spotkanie pokoleń - str. 9

Byli Lubuscy Wopiści spotkali się w Krośnie Odrzańskim - str. 9

Na spotkanie do Mirosławca - str. 10

 

 LUDZIE ZWIĄZKU

Jubilat - nasz kolega Alek - str. 11

Wyróżniony awansem na podpułkownika - str. 11

Sportowiec i trener - str. 12

Żołnierska rodzina Warcholaków - str. 12

80 lat płk dypl. Józefa Mieczysława Łysonia - str. 12

 

MOIM ZDANIEM

Prenumerata. Gdyby tak  wszyscy... - str. 13

Pokolenia żołnierzy podzieliła historia - str. 13

Homo Homini - str. 14

 

HISTORIA

Bitwa Warszawska 1920 roku - str. 14

W sierpniu pod Studziankami - str. 15

Winowajcy zbrodni w Hucie Pieniackiej - str. 16

Awaryjna rakietowa salwa - str. 17

 

 PAMIĘĆ

Chwała Kawalerom Krzyża Virtuti Militari - str. 18

W Opolu tradycyjnie - str. 18

Strzeleckie mistrzostwa w Lubuskim - str. 19

Rąblów - 66. rocznica - str. 20

Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie. W niewoli Ojców Bernardynów - str. 21

 

CIEKAWOSTKI

Perturbacje mjr. Hermaszewskiego - str. 21

 

WETERANI A ŚWIAT

Ambasador Rosji kończy swą misję - str. 22

Nie sprostali wyzwaniom - str. 22

 

NASZE ZDROWIE

Starość to nie choroba - str. 23

Pacjenci i lekarze - str. 23

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 24 - 27

 

PRAWO

Prawnik informuje - str. 27

 

KĄCIK POEZJI - str. 27

 

KRZYŻÓWKA - str. 28 

 


 

 

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380