Centrum Medyczne Linden: aktualnie prowadzone badania kliniczne

  • By
  • 24 października, 2021
  • 0 Comments

W specjalistycznych placówkach medycznych pracują specjaliści z różnych dziedzin medycyny między innymi tacy jak urolog kraków to jedno z największych miast w Polsce na terenie którego prowadzone są badania kliniczne. W Centrum Medycznym Linden aktualnie prowadzone są badania dotyczące choroby Parkinsona jak i spastyki poudarowej lub pourazowej kończyny górnej.  Personel zatrudniony do wykonywania badań klinicznych w Centrum Medycznym Linden posiada wieloletnie doświadczenie i stawia sobie jako cel nadrzędny dobro i bezpieczeństwo swoich pacjentów. W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć pacjenci ochotnicy, a uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne. Mimo tego, że wiele osób boi się uczestniczenia w badaniach klinicznych to są one niezwykle ważne, ponieważ służą postępowi medycyny. Dzięki nim można odkryć nowe leki, które mogą przedłużyć życie wielu pacjentów, jak również poprawić ich codzienne funkcjonowanie. W przeszłości miliony ludzi na świecie umierało z powodu braku dostępnych środków leczenia. W dzisiejszych czasach nawet najbardziej ciężkie przypadki można leczyć,  jak również łagodzić dolegliwości bólowe.  Centrum Medyczne Linden spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi jakości i bezpieczeństwa, które są zgodne z polskimi przepisami prawa, jak również zgodne z założeniami dobrej praktyki klinicznej. 

Badania kliniczne, urolog Kraków

W Centrum Medycznym pracują specjaliści  tacy jak angiolog, gastroenterolog, reumatolog, kardiolog, ginekolog, czy urolog z Krakowa to miasto na terenie którego odbywają się badania kliniczne pod okiem najlepszych specjalistów z całej Polski.  Przeprowadzone są one  zgodnie z założeniami GCP.  Zgodnie z tymi założeniami dobro pacjenta i jego bezpieczeństwo są nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa. Uzyskane podczas badań klinicznych dane muszą być przede wszystkim wiarygodne i jak najbardziej dokładne i rzetelne. Bardzo ważne jest również to aby korzyść dla chorego wynikająca z jego udziału w badaniach klinicznych przewyższała ryzyko  z tym związane.  Badania kliniczne prowadzone są w czterech fazach.  Podczas pierwszej fazy następuje wstępna ocena bezpieczeństwa testowanych substancji. Jest przeprowadzana w grupie kilkudziesięciu zdrowych ochotników, którzy podlegają ścisłemu monitorowaniu. W drugiej fazie następuję sprawdzenie bezpieczeństwa leku na określonej grupie chorych ochotników.  Faza trzecia pozwala na określenie czy badany lek jest bezpieczny i skuteczny. W tej fazie bierze udział  od kilkuset do kilku tysięcy pacjentów.  Faza czwarta zostaje wprowadzona dopiero w momencie kiedy badany lek otrzyma pozwolenie na wprowadzenie do obrotu. Pacjent ochotnik przed przystąpieniem do badania musi spełnić kryteria włączenia, jak również kryteria wykluczenia.  Dopiero lekarz prowadzący badanie po uzyskaniu wnikliwego wywiadu dopuszcza ochotnika do udziału w badaniach klinicznych.

Category: Uncategorized