Głos Weterana i Rezerwisty

Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata