Głos Weterana i Rezerwisty

Zarys historii 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "KRAKÓW"

Jerzy RYBICKI