Głos Weterana i Rezerwisty

XI Krajowy Sejmik Korespondentów i Współtwórców "Głosu Weterana i Rezerwisty"

Norbert SAMULAK