Głos Weterana i Rezerwisty

Wojska Obrony Przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP. Historia, tradycje i współczesność.

Praca zbiorowa pod kierownictwem

Andrzeja LEWANDOWSKIEGO