Głos Weterana i Rezerwisty

Walki 1. Kompanii Skautowej w latach 1918-1921