Głos Weterana i Rezerwisty

W imieniu Rzeczpospolitej

Stefan KORBOŃSKI