Głos Weterana i Rezerwisty

Ucieczka do życia

Jan J. SOLECKI