Głos Weterana i Rezerwisty

Spotkanie trzech. Ostatnia szansa porozumienia