Głos Weterana i Rezerwisty

Poradnik Medyczny. Nasze Zdrowie

 

RECENZJA

 

Leży przede mną książka autorska przez doświadczonego lekarza praktyka Piotra Białokozowicza i zatytułowana „Nasze Zdrowie, Praktyczne Rady Lekarza Wojskowego”, którą przeczytałem z wielkim zainteresowaniem.

Książka liczy 319 stron i podzielona jest na 12 rozdziałów. Jest zbiorem artykułów pisanych przez autora i drukowanych w miesięcznikach,, Polsce i Wierni” i „Głosie Weterana i Rezerwisty”, w ciągu minionych dziesięciu lat, zawierających problematykę prozdrowotną.

Dzieło adresowane jest dla czytelników interesujących się zachowaniem zdrowia i będących często pacjentami w gabinetach lekarskich. Może ona być przydatna w pracy lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej.

Treść książki zawiera wiele praktycznych wskazówek zdrowotnych ujętych w formie podpowiedzi do bezpośredniego wykorzystania lub będących postawą do wielu przemyśleń dla każdego czytelnika.

Są tam cztery rozdziały dotyczące leczenia chorób układowych i narządowych. Następne siedem rozdziałów zawiera wskazówki dotyczące profilaktyki oraz praktyczne rady dla czytelnika jak żyć zdrowo i długo. W ostatnim rozdziale umieszczone są wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Nie możliwe jest w krótkiej przedmowie opisać streszczenia poszczególnych rozdziałów. Cechą znamienną tego dzieła jest jego układ oparty nie na rozdziałach podręcznika klinicznego, ale na praktycznych hasłach zrozumiałych dla osób w różnym wieku, szczególnie starszych i niezależnie od wykształcenia zawodowego.

Wiadomości zawarte w książce w wielu wypadkach uwrażliwia czytelników na alarmujące objawy chorobowe wymagające czujności, szybkiego pogłębienia diagnostyki i postępowania terapeutycznego .

Książka jest napisana żywym i komunikatywnym językiem w zwięzłej przejrzystej formie, umiejętnie wyjaśnia opisane zagadnienia i czyta się ją bardzo dobrze.

Zarówno dobór tematów i bogactwo treści sprawiają, że książka będzie ważną pozycją na rynku medycznych wydawnictw popularnonaukowych szczególnie dla osób starszych cierpiących na przewlekłe zachorowania. Należy jednak dodać, że wszystkie rozdziały oparte są na doświadczeniach osobistych autora, że powstały z jako rezultat jego wieloletniej praktyki w ambulatoriach i oddziałach, szpitalnych.

Publikacja została opracowana z głęboką znajomością rzeczy w oparciu o najnowsze zdobycze wiedzy medycznej. Należy podkreślić, że jest to praca na wskroś oryginalna, która zasługuje na wyróżnienie i rozpowszechnianie.

Płk. doc. dr. n. med. Jan LACH

Specjalista Chorób Wewnętrznych - Epidemiolog Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

 

* Książka została wydana przez Wydawnictwo Bellona s.a i jest do nabycia w księgarni przy ul. Grzybowskiej 77 w Warszawie