Głos Weterana i Rezerwisty

Gen. bryg. Jan Kąkolewski. Skaut i żołnierz (1893-1977)