Głos Weterana i Rezerwisty

Była taka Polska

Eleonora SALWA-SYZDEK