Głos Weterana i Rezerwisty

Być może to Ostatnie Słowo. Wyjaśnienia złożone przed sądem