Głos Weterana i Rezerwisty

42 lata w Wojsku Polskim

Marian ANYSZ