Badanie NIFTY

  • By
  • 28 listopada, 2022
  • 0 Comments

Badanie NIFTY, z angielskiego Non-invasive Fetal Trisomy Test, to nowoczesne badanie prenatalne wykorzystywane do określania ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu. Metoda ta jest nieinwazyjna, a jej skuteczność wykrywania wad jest określany na poziomie przewyższającym 99%. Osiągane jest to poprzez wykrywanie nieprawidłowości w budowie chromosomów w DNA płodu. Zastosowanie w medycynie takiego rozwiązania, jak badanie NIFTY jest na tyle innowacyjne, że praktycznie usuwa potrzebę wykorzystywania badań inwazyjnych. Obecnie korzysta się z nich bowiem bardzo rzadko.

Badanie NIFTY – szczegóły

Pierwszą informacją, o której trzeba wspomnieć jest fakt, iż badanie NIFTY wykonywane jest po upływie dziesiątego tygodnia ciąży. Badanie NIFTY ma na celu wyizolowanie materiału genetycznego dziecka, który zawarty jest w krwi obwodowej matki pobieranej z żyły łokciowej. Do badania wykorzystuje się jedynie 10 ml krwi. Po przeprowadzeniu tej czynności, próbka przekazywana jest do laboratorium, gdzie przeprowadza się odpowiednią jej analizę oraz badanie. Wykorzystuje się przy tym nowoczesne technologie. Wyizolowane w efekcie DNA dziecka poddawane jest ocenie mającej na celu określenie tego, czy budowa chromosomów jest odpowiednia i nie widać w niej żadnych odejść od normy. Gotowy wynik badania NIFTY jest możliwy do odebrania już po upływie zazwyczaj około 10 dni roboczych.

Badanie NIFTY – wskazania

Jak w przypadku każdego badania, ważne jest zapoznania się z odpowiednimi wskazaniami. Najważniejszym wskazaniem jest wiek kobiety w ciąży. Poźniejsze macierzyństwo to coraz bardziej standardowa praktyka w Europie. Za potwierdzenie tejt ezy niech służy fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu średnia wieku kobiet zachodzących w ciąże wynosiła 24 lata. Dziś jest to już 30 lat, a do najstarszych mam pod tym względem zaliczają się Szwedzki, Włoszki oraz Hiszpanki. Wiek ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka w trakcie trwania ciąży i może przyczynić się do powstania wad genetycznych płodu. Dlatego też specjaliści w tej dziedzinie radzą matkom po 35. Roku życia, aby bezwględnie wykonać badanie NIFTY.

To jednak nie wszystkie wskazania. Ważne jest także posiadanie w rodzinie przypadków wad genetycznych, urodzenie w przeszłości dziecka z wadą genetyczną, nieprawidłowy wynik wcześniej wykonanych badań ciążowych, a także urodzenie w przeszłości dziecka z chorobą metaboliczną lub wadą ośrodkowego układu nerwowego.

Specjaliści zalecają, aby badanie NIFTY wykonywać także w przypadku zapłodnienia za pomocą metody in vitro oraz u kobiet stresujących się zdrowiem i życiem nienarodzonego dziecka. Badanie NIFTY to dobry pomysł także dla kobiet z łożyskiem przodującym, wysokim ryzykiem poronienia oraz będących nosicielkami wirusów HIV lub WZW B. Badanie zalecane jest głównie z tego względu, gdyż kobiety z wyżej wymienionymi problemami nie mogą sobie pozwolić na specjalistyczne badania prenatalne o charakterze inwazyjnym. W efekcie, badanie NIFTY stosowane może być w przeróżnych przypadkach, a informacje z niego wypływające są absolutnie kluczowe.

Category: Uncategorized