Badania gruntu

  • By
  • 3 lipca, 2022
  • 0 Comments

Na budowie drogi ekspresowej lub autostrady muszą być przeprowadzone odpowiednie badania przez specjalistów, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Specjalistyczne firmy takie jak Aqua Soil zajmują się wykonywaniem wierceń i mają doświadczenie w pracach geologicznych takich jak badania gruntu. Firma zapewnia kompleksowy nadzór geologiczny nad wykonywanymi wierceniami. Gwarantuje dokumentację geologiczną i dokumentacje hydrogeologiczną jak również dokumentacje badań podłoża gruntowego. Aqua Soil aby wykonać badanie gruntu wykonuje wiercenia. Między innymi rdzeniowe, sznekowe czy wiercenia sondą rdzeniową RKS. Aqua Soil wykonuje zlecenia zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw. Oferuje obsługę geologiczną i geotechniczną placów budowy autostrad, mostów czy drug ekspresowych. Aqua Soil ma doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, geotechniki, hydrogeologii czy geologii. To firma, która od lat wykonuje badania gruntu na placach budowy.

Category: Uncategorized